Personval?

Personvalet, eller det så kallade personvalet i Sverige är ingen bra grej. Det är ingen bra lösning och dessutom är det rent generellt dåligt med personval. För personval för med sig vissa saker som jag tycker är negativt för ett politiskt system.

Det blir mer fokus på person än på politiska idéer och ståndpunkter. Därmed får man kampanjer som är mer inriktade på moral, personlig vandel osv. Motsatsen till en bättre om mer intressant politisk diskussion alltså.

Det blir lättare för starka kapitalintressen att köpa in sig i politiken. Enskilda personer hamna helt i händerna på storföreta, rika människor, gangsters eller vem det nu är som har mycket pengar och intressen av att påveka lagstiftning och politik. Samhället blir alltså , som jag ser det, mer korrupt. Olika starka lobbyintressen får större makt på de demokratiskt fungerande partiapparaternas bekostnad.

Partisystemet som vi länge haft i Sverige är överlägset när det gäller demokrati. Vem som helst kan bilda parti, vilket parti som helst kan ställa upp i val. Alla människor kan gå med i ett existerande parti och alla kan därmed på olika sätt påverka vilka kandidater som sätts upp listorna på olika nivåer. Som jag ser det är detta ett mycket demokratiskt och inkluderande system. Det finns förstås viss problem med detta också, partiledningar har ofta mycket makt och kan påverka en hel del exempelvis.

Att lägre personvalsspärr kan entusiasmera väljarna tvivlar jag också starkt på, för de länder som har utpräglade personvalssystem har ofta lägre valdeltagande än andra länder. Nej, det hela är en manöver för att minska demokratin, öka de rikas inflytande i politiken och minska de fattigas (som redan är liten). För det tror jag blir den odemokratiska konsekvensen av ökat personvalsinslag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements