Oförarglig influensa – för mycket vaccin

Det är ganska tydligt att Sveriges myndigheter har överreagerat med anledning av svininfluensan. Det var redan tidigt klart att den för de flesta människor är en ganska oförarglig sjukdom, utan allvarliga konsekvenser. Många människor i medelåldern och äldre märker inte ens att de får den.

Sverige stora beställning av vaccin är därför redan från början en överreaktion. När det nu också kommer fram att det bara behövs en dos vaccin (förmodligen på grund av svininfluensans oförarglighet kan man misstänka) framstår jättebeställningen av vaccin som ett slöseri med skattepengar.

Eftersom väldigt få blir allvarlig sjuka så kommer det inte heller att bli många sjukskrivningsdagar och följaktligen är det bara trams att en vaccinationskampanj skulle innebära några större kostnadsbesparingar i samhället som helhet. Alldeles oavsett om pandemitåget tuffar på eller inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements
 • masse

  250000-400000 dör normalt varje år i influenssa globalt, 2000-4000 har dött hittills i år av svininfluenssan globalt.

 • Julia

  I Mexiko har influensan nu påbörjat sitt andra varv, potentiellt aggressivare och mer dödlig. Så inte tid att ropa hej ännu.

 • Bo Engwall

  Utan att ha sett deras underlag ännu, tror jag de bortser från effekter sett på längre sikt än denna våg.

  I en andra våg av svininfluensan med mycket högre dödlighet bör följande gälla :

  Innan är alla grupperna A, B, C och D lika. A enbart vaccination.Grupp B bör delas i 2 grupper, de som först smittas i första vågen (A/H1N1) och senare vaccineras, B1, och de som först vaccineras och det når full effekt innan smitta i första vågen, B2. Grupp C enbart smitta i första vågen. Grupp D varken smitta eller vaccin.

  Viruset måste ha ändrats i andra omgången om det blir mycket farligare. Det kan ha skett genom att ytdelarna ändrats och/eller de inre delarna.

  Grupp A antas genom vaccineringen erhållit ett skydd mot främst ytdelarna på den första vågens virus. Om andra vågens virus har ändrats på ytdelarna så mycket att vaccinet blir verkningslöst kommer grupp A vara i samma läge som den ovaccinerade och likaledes oexponerade grupp D.
  Det förväntade utfallet beror alltså på hur sannolikt (mellan 0 och 100%) det är att ett farligare virus i andra vågen muterat ytdelarna så mycket att vaccinet blir verkningslöst. Om man inte vet denna sannolikhet kan man ändå rimligtvis utgå från att väntevärdet av antalet som klarar sig i grupp A är större än i Grupp D, men det vet vi inte säkert på förhand, eftersom vi inte ens vet hur det ändrade viruset ser ut på ytdelarna.

  Grupp B1 och C antas båda erhållit det bredast möjliga skyddet genom den första vågen genom att utsätta sig för det mildare viruset, eftersom de båda har kunnat utveckla en naturlig immunitet som uppstår när virus kommer in i cellen och alla dess olika komponenter inkl ytdelarna och dessutom de enzymer virusets arvsmassa kodar för presenteras på cellytan och skapar då ett bra immunsvar. Grupp B1 antas sedan vaccinera sig men det bör inte tillföra något av större värde eftersom det naturliga immunsvaret även reagerar på virusets ytdelar. Därför bör både grupp B1 och C ha erhållet ett mycket bra skydd mot en andra våg. Sannolikheten att så många av komponenterna i den andra vågens virus har förändrats så att det naturliga immunförsvaret blir otillräckligt och det förändrade viruset samtidigt ändå fungerar är mycket låg. T o m efter spanska sjukan var ju de som blev sjuka i första omgången tydligen immuna i andra omgången.

  Så långt :

  Gruppskyddet i B1 ~ C > A>=D

  Grupp B2 antas ha vaccinerat sig innan de blev smittade i första vågen. Denna grupp har utvecklat ett antikroppssvar tack vare vaccinet och det försvaret riktar sig främst mot virusets ytdelar redan innan viruset tränger in i cellen. Därför kommer inte cellen att infekteras och inget naturligt skydd uppstår, eller i vart fall avsevärt mindre.
  Därför får grupp B2 ett immunförsvar som är snarlikt A:s eller marginellt bättre.
  Man försämrar alltså den svenska befolkningens immunitet mot en andra farligare våg genom att börja massvaccinera INNAN smittan i denna första våg har klingat av. Smittan är nyttig för de flesta i populationen eftersom den ökar flockimmuniteten genom att hellre vänta till efteråt. Endast höggriskgrupperna bör kunna tjäna på att vaccineras redan nu.

  Sammanfattningsvis :
  Gruppskyddet i B1 ~ C > B2~A >=D

  De bäst skyddade väntevärdemässigt i en andra farligare våg, är alltså de som smittats i första vågen utan någon vaccination alls och de som smittats i första vågen innan vaccination. De vaccinerade innan första vågen ligger som grupp sämre till eftersom det är osäkert hur vaccinet verkar på ett ändrats virus ytdelar i den andra vågen.

  Beroende på hur farlig en andra våg konstateras vara, det kommer sannolikt ses utomlands om en sådan uppstår, kan det DÅ bli mer motiverat att utnyttja nuvarande vaccin och chansa, om man inte hinner få fram ännu ett vaccin i tid.

  Dessa slutledningar bygger på de principer och slutsatser min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi redogjorde för i sin debattartikel

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  Bo Engwall

  ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.” säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan i UNT 9 sept.

 • Anders_S

  Bo: samtidigt är det ju också så att många medeålders och äldre bär på immunitet mot en mängd vaianter av H1N1, då dett var den virustyp som dominerade innan 1957 och dessutom fanns det fler avarianter av den också under 1970- och 80-talen.

  Resonemanget du för är det som dominerat debatten och inställningen i exempelvis Grekland och Sydamerika.

 • Bo Engwall

  Re Anders_S

  Det är intressant att man tydligen i högre grad resonerat så utomlands, vilket jag inte känt till men anat att det borde vara så eftersom så få massvaccinerar.

  Såvitt jag tolkar det faller inte alls mitt resonemang pga att många äldre har ökat skydd av precis den anledning du skriver. Deras skydd beror sannolikt i hög grad på det skydd de har fått från virusets inre delar (alltså ej endast från ytdelarna H1,N1) som vaccinet inte skapar immunskydd mot.

  Det du skriver antyder, vilket jag håller med om, att även grupp D i min förra kommentar har ett högt immunologiskt skydd tack vare att en de äldre har naturligt erhålligt ett ökat skydd från Hongkong och/eller Asiaten + tidigare säsongsinfluensor. Men åldersgrupperna 10-29 år i grupp D som hittills varit kraftigt överrepresenterade bland de insjuknade i denna lindriga våg, borde haft en särskild nytta av att ha smittats i denna våg om det kommer en värre senare. Dvs de borde fås att tillhöra min grupp B1 i stället, underförstått som grupp UPPSÖKA första vågens smitta,lite drastiskt uttryck. Högriskgruppen däremot (dvs hjärtsjuka, HIV-patienter etc) har större anledning att inte smittas,även om det inte är självklart i fall en andra våg blir ännu farligare.

 • Slasher

  Jag tycker resonemanget av Bo och Ander_S låter vettigt. Till exempel går ju många föräldrar med mindre barn hem till andra där deras barn har vattkoppar/röda hund och liknande just för att dom ska bli sjuka när dom är små och därför klara sig som vuxna. Detta gäller ju förstås om det är relativt ofarligt första gången man smittas.

  Det jag är osäker om är huruvida en vaccinering ger sämre skydd än om man blir sjuk på riktigt. Jag har läst både att det ger samma skydd och att vaccinering ger sämre som sägs av Bo.

 • Bo Engwall

  Re Slasher Says

  Läs det som (min fru) skrev

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  noga. Därav framgår nog att varför naturligt förvarvad immunitet är bäst, det som t o m smittskyddsläkaren Staffan Sylvan i UNT 9 sept konstaterat.

  Men sannolikt har diverse myndigheter missat den delen i deras kalkyler och vaccinplanering. Det var därför min fru av mig uppmanades skriva en saklig debattartikel i Svd 28 aug. Själv har jag förstått hennes resonemang fullt ut och insett att det stämmer bra med erfarenheten. Hon har även skrivit en ännu mer detaljerad förklaring som tyvärr både SvD och DN refuserat hittills. Den är nog obekväm 🙂

 • Ju mer som skrivs och skriks, desto mindre som händer, ju mindre tror jag på det.

 • Bo Engwall

  Ett tillägg till mitt första :

  Den bästa strategin bör därför från ett flockimmunologiskt perspektiv i Sverige vara att låta första vågens smitta löpa ut obegränsat så att ett så utbrett naturligt skydd som möjligt uppstår. Därefter kan man låta alla som så önskar vaccinera sig med nuvarande eller ett bättre mer andravågsanpassat vaccin, om man redan har konstaterat att en andra mycket farligare, dödligare, våg har uppstått. Högriskgruppen kan tjäna på att vaccineras redan innan en första våg ebbat ut om så är önskvärt i det individuella fallet.

 • Min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi, hittade idag en forskningsrapport som faktiskt stödjer hennes resonemang.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703472?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

  Jag citerar :

  ”Our results indicate that avoiding a second influenza epidemic is plausible given sufficient levels of cross-protection are attained via natural infection during an early (herald) wave of infection or vaccination campaigns prior to a second wave. Furthermore, interventions aimed at mitigating the first pandemic wave may be counterproductive by increasing the chances of a second wave of infection that could potentially be more virulent than the first.”

  Man talar alltså om att det finns en nytta av att befolkningen har ett naturligt försvar för att motverka ATT en andra våg av influensan uppkommer, vilket iofs är en aspekt som vi inte berör i första hand.

  Men man säger dessutom att åtgärder för att begränsa smittspridningen i våg 1 kan vara kontraproduktiva när det gäller effekterna som uppstår i en andra, potentiellt allvarligare influensavåg.
  Det är exakt det som Ann-Cathrin har fört fram.

  Det är ännu inte för sent för beslutsfattarna att tänka om !

 • Pingback: Redan från början visste man att svininfluensan inte var farlig | Svensson()