Idiotförslag från KD

KD i Stockholm vill att sådana som fimpar på gatan ska få böter. Okej för att det inte är trevligt med en mass fimpar på gatan, men förslaget är fullkomligt idiotiskt. I och för sig ingen nyhet när det gäller förslag från KD, men ändå! Förslaget saknar förankring i de grupper de berör och förmodligen i folkflertalet också (även om vi kanske inte gilla fimpar på gatan). Dessutom skulle det bli en lag vars efterlevnad näppeligen kan kontrolleras. En meningslös lag alltså.

Att instifta sådana lagar minskar det allmänna förtroendet och den allmänna acceptansen för rättssystemet överlag. Det betyder att lagens konsekvenser i det stora hela blir negativa för samhället och oss medborgare i det.

Förslaget, liksom en del andra lagar vars efterlevnad blir bekymmersamma att kontrollera, ligger dock i linje med den allmänna andan i den borgerliga allianseregeringen. Man vill lösa allt med mer lagstiftning, ökad kontroll och övervakning. Repressiva åtgärder mot undersåtar istället för frihteliga åtgärder för ansvarstagande medborgare är den borgerliga regeringens melodi på alla områden. Så skapar man effektivt ett otrevligt och obehagligt samhälle. Ett samhälle där staten inte blir en allierad till de fattiga i samhället utan en repressiv förtrycksapparat.

Från rökning till fascistifiering kan tyckas vara ett långt steg. Men det är inte det som det handlar om utan om att de borgerliga partierna i småt som i stort alltid föreslår samma åtgärd. Fler och strängare lagar. Fimpningsförslaget är ett litet, men ändock tydligt exempel på en generell trend.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Inte första underligheten.
    Vårdnadsbidraget???

  • Jenny

    håller helt med, fler dumma lagar gör att respekten för lagar och förordningar minskar.
    men sossarna va ju inte bättre på sin tid, sexköpslagen är ett bra exempel