Förvaltnings AB Providentia – en gång Wallenbergarnas andra investmentbolag

Förvaltnings AB Providentia bildades 1946 för att ta över en del av de aktier som Stockholms Enskilda Bank erhållit samband med 1920- och 1930-talets ekonomiska kriser. Många företag fick problem och bankerna kom bl.a. att överta aktier som pantförskrivits som säkerhet för lån. Även på andra sätt kom olika krisföretag att bli bankkontrollerade. I Providentias första aktieportfölj ingick bland annat Ericsson (kom i bankens händer i samband med Kreugerkraschen) och Atlas-Copco. 1950 köptes AB Emissionsinstitutet upp.

Providentias aktieportfölj kom med tiden att i allt väsentligt att vara lika den portfölj som Investor hade. Styrelsen i Providentia var i allmänhet ungefär densamma som styrelsen i Investor och innehöll alltid ett antal företrädare för familjen Wallenberg.

Providentia och Investor hade också ett flertal bolag som ägdes av bägge företagen gemensamt, som exempelvis finansieringsbolaget AB Thisbe (senare W-capital) med ett antal dotterbolag (bl.a. Finans AB Vendor, numera en del av franskägda SG Finans)  och AB Instor. Vid fusionen blev bolagen dotterbolag till Investor. Bolagsnamnet Thisbe återanvändes senare för ett annat företag ägt av de två största Wallenbergsstiftelserna.

Att familjen Wallenberg därför valde att fusionera Investor och Providentia samt ett tredje investmentbolag, AB Export-Invest, i början av 1990-talet, är därför inte särskilt förvånande:

1992 gick Investor och Providentia samman och två år senare, 1994, förvärvade Investor Export-Invest.

Det fusionerade bolaget behöll namnet Investor.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
C-H Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3.e uppl, 1971
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Förvaltnings AB Providentia – en gång Wallenbergarnas andra investmentbolag”

  1. Pingback: Skandia | Svensson

Kommentarer är stängda.