För tidigt att kräva Bildts avgång

Det finns faktiskt ännu ingen juridisk anledning att kräva att Bildt ska avgå eller ta en paus från sitt uppdrag som utrikesminister. Han har så vitt jag vet inte fällts för nåt brott. Faktiskt inte en nämnts som misstänkt än. Däremot har det påbörjats en brottsutredning i Sverige kring om Lundin Oil har begått folkrättsbrott i Sudan. I det sammanhanget kan Carl Bildt också bli misstänkt. Men än så länge är han inte ens misstänkt och alltså oskyldig. Om åklagaren sedan åtalar den dåvarande styrelsen i Lundin Oil för misstänkta folkrättsbrott så kan vi börja kräva att Carl Bildt drar sig tillbaka från sitt ämbete. Men vi är långt därifrån ännu.

Sen kan det ju var så att Bildt och Lundin Oil faktiskt har begått brott, men att det inte kan bevisas och därför inte går att väcka åtal. Eller så kan förundersökningen läggas ner av andra skäl. För precis som man kan dömas oskyldig kan det hända att man inte blir åtalad även om man antagligen är skyldig. Men enligt lagen är man i så fall oskyldig och då är det svårt att ut juridisk synpunkt kräva att en person avgår från sitt ämbete.

När det gäller utrikesminister Bildt kan vi förstås kräva att han avgår ändå. Både nu direkt eller senare. Då blir det hela ett politiskt krav där den politisk oppositionen eller andra demonstrerar sitt låga förtroende för Carl Bildt utifrån sin syn på vad han står för. I detta fall plundring av råvaror i fattiga områden i Sudan. Det är inget fel på det, men då ska det sägas att man inte har något politiskt förtroende för Carl Bildt. Avgångskravet kan då riktas utifrån politiska ställningstaganden, inte juridiska. Men jag tror inte det är en bar väg att gå just nu. Men naturligtvis kan Carl Bildt och Lundin-affären fungera som en kvarnsten om Fredrik Reinfeldts hals. Det räcker då med politisk kritik av handlandet i Sudan utan krav på avgång.

Men om åklagaren finns att Lundin Oil har begått folkrättsbrott, om man finner att Carl Bildt kan åtalas, om han fälls för folkrättsbrott då kan han knappast sitta kvar som utrikesminister. Då blir det ett politiskt effektivt vapen att kräva hans avgång. Nu tror jag inte det fungerar utan man ska istället inrikta sig på att kritisera Lundin Oil och deras affärer i Sudan oavsett vilken juridisk status dessa affärer har. Vilket också innebär en kritik av Carl Bildt, men krav på paus eller avgång bör lämnas därhän.

Intressant?
Borgarmedia: AB, EX, DN, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,