Problem med tågtrafiken på Bohusbanan

Först hittades en skadad person i en tunnel, något som orsakade att tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla ställdes in. Han hittades tidigt på morgonen och orsaken till skadan och att han var i tunneln har ännu inte framgått. När väl tågen kommit igång efter detta så blev det stopp i trafiken igen. Nu på grund av strömavbrott.

Bohusbanan är en enkelspårig järnväg som under senare år moderniserats och fått ökad trafik. Bland annat tätare trafik med tåg mellan Stenungsund och Göteborg. För att trafiken ska kunna utvidgas till ordentlig pendeltågstrafik krävs förmodligen att banan blir dubbelspårig mellan Stenungsund och Göteborg i alla fall.

I det läget kan man också passa på att flytta järnvägen som idag går genom centrala Stenungsund med en mängd järnvägsövergångar. Något som innebär olycksrisker och som stör bil- och busstrafiken i samhället. Järnvägen kan med fördel lägags öster om samhället längs med motorvägen från Stora Höga och sedan svänga ner mot centrala Stenungsund längs med Industrivägen norr om bostadsbebyggelsen i samhället. En ny station kan kanske byggas där det gamla barackbostadsområdet som kallades Negerbyn låg.

Intressant?
Borgarmedia: BL1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements