Regeringens bakvända bakåtsträvarpolitik

Regeringen gör allt fel. Deras politik är ologisk och orimlig. De gör ofta motsatsen till vad som borde göras. Och när de inte gör motsatsen så gör de ingenting. Det måste utan tvekan vara Sveriges mest inkompetenta regering någonsin. I alla fall i modern tid. Läs mer…

Avgiftsfri kollektivtrafik – en reform som gör skillnad

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga, men trots den allvarliga situationen är det tunnsått med politiska åtgärder som verkligen kan göra skillnad. En sådan åtgärd skulle vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik i alla landets 290 kommuner. Läs mer…

Det måste bli ett slut på tågkaoset!

Det måste bli ett slut på tågkaoset. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi – så att vi får en fungerande järnväg för alla. Läs mer…

Även Göteborg har drabbats av explosioner

Hamnstäder drabbas ibland av olyckor. Igår inträffade en fruktansvärd olycka i Beirut. Även Göteborgs hamn har drabbats av explosioner. De två allvarligaste inträffade båda två år 1971. Den ena explosionen orsakades explosionen av kemikalier precis som i Beirut, den andra Läs mer…

Sveriges otryggaste kommuner är glesbygdskommuner

I stort sett samtliga kommuner där otryggheten är stor enligt undersökningen Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019 är glesbygdskommuner. Undantagen är ett antal förortskommuner i Stockholmsområdet, några kommuner i nordvästra Skåne och ett par kustkommuner i Bohuslän. De senare Läs mer…

Det finns visst samband mellan flyktingförläggningsbränder

Media utropar gärna att det inte finns nåt samband mellan de över 40 bränderna i tilltänkta eller existerande flyktingförläggningar. Med det menar polisen att det inte finns någon grupp eller organisation som står bakom bränderna och att de inte kan Läs mer…

Försvararna av rot-avdraget är ologiska och saknar faktaunderlag

Rot-avdraget ska bli mindre. Det är i grunden bra. Rot-avdraget gynnar nämligen de som har det bättre ställt. Detta är lätt att förstå. Villor och sommarstugor ägs av personer som har genomsnittligt högre inkomster jämfört med de som bor i Läs mer…

Det finns visst samband mellan flyktingförläggningsbränder

Media utropar gärna att det inte finns nåt samband mellan de över 40 bränderna i tilltänkta eller existerande flyktingförläggningar. Med det menar polisen att det inte finns någon grupp eller organisation som står bakom bränderna och att de inte kan Läs mer…

De största katastroferna som drabbat Sverige och svenskar

Det är 10 år sen tsunamin i Sydostasien. Den största katastrof som drabbat svenskar i modern tid och en av de största katastrofer som drabbat världen. Antalet döda svenskar är naturligtvis mycket litet i förhållande till antalet döda i de länder som Läs mer…

Demonstration mot lönedumpning

Igår, lördagen den 12 oktober, ordnade Svenska Transportarbetareförbundet i Göteborg en demonstration mot dumpning av löner och sociala villkor. I kallelsen till demonstration skrev Transports avd 3 följande: Vi tar strid mot en allt mer växande låglönemarknad i Sverige som inte Läs mer…

Dags för ny järnväg förbi Stenungsund?

Det har tidigare inträffat olyckor vid järnvägsövergångarna i Stenungsund. Man måste passera järnvägen för att komma från de bostadsområdena till centrum nere vid vattnet. Vid en av olyckorna dog två unga flickor. På järnvägen som alltså går rakt igenom centrala Läs mer…

Misskötta cykelbanor ger olyckor

Medan antalet skadade i biltrafiken minskar så finns ingen minskning av antalet skadade i cykeltrafiken. En bidragande orsak är att allt fler cyklar, men den viktigaste enskilda orsaken är dåliga cykelbanor och dåligt underhåll på cykelbanorna. Grus som inte sopas Läs mer…

Det är värst vad man hittar lik i dessa dagar

Den senaste helgen hittade man ett kvinnolik i Svartedalen i samband med skallgång för att leta efter den sen två år försvunna Marina Johansson. Liket visade sig vara just Marina Johansson. Igår hittade man ett lik i älven vid Lindholmen. Läs mer…