Privatisering ger inga fördelar

Privatisering av den gemensamma välfärden innebär inga förbättringar alls. Det finns överhuvudtaget inga belägg för att privat skulle vara bättre. Det har vi inom vänstern sagt hur länge so helst, visat på rapporter, forskning och exempel. Men nu säger också näringslivet det, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), en tankesmedja på högerkanten, att privatiseringar inte har inneburit några som helst förbättringar:

Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen, i den mån det går att mäta med objektiva mått såsom kunskap hos elever eller större jobbchanser. Med reservation för mätproblem, går det heller inte att spåra några generella kvalitetsvinster inom omsorgstjänsterna, bortsett från tillgängligheten som ser ut att ha ökat efter vårdvalet introducerades.

Bristen på mätbara vinster gäller oavsett om man ser till hela sektorn eller jämför offentliga och privata utförare. För att vara relevanta måste mått på effektivitet relateras både till kvalitet och skillnader i klientgrupper och verksamhet, en svår operation som sällan gjorts i debatten.

[…]

Att skolor – både offentliga och privata – får motiv att konkurrera genom att sätta för höga betyg är ett bra exempel på hur fel drivkrafterna kan slå. Till detta kommer att priset för att byta skola eller omsorgsgivare ofta är högt för kunden då relationens kontinuitet i sig utgör ett viktigt värde. I vissa fall kan även det geografiska avståndet till alternativa utförare eller platsbrist utgöra en barriär.

Flera undersökningar pekar på att kundnöjdheten är något högre hos dem som valt privata alternativ. Vi kan dock inte säga om detta beror på skillnader i mer svårmätbara kvalitetsfaktorer eller det faktum att den som gjort ett aktivt val tenderar att vilja försvara det. Studier från andra länder visar samtidigt att valfriheten tenderar att främja segregation, då resursstarka och välinformerade individer bäst lär sig att utnyttja systemet. Det saknas dock underlag för att konstatera om så skett i Sverige, undantaget är skolan där en viss sådan effekt går att belägga.

Inte nog med att SNS säger att inget vunnits på privatisering av vård, skola och omsorg. Man hävdar också att det leder till ökad segregation. Något som ju visats redan tidigare i en mängd olika undersökningar, tidningsartiklar och rapporter.

Det är nu dags att det samhällsförstörande privatiseringsexperimnetet avslutas och att vård, skola och omsorg återtas i gemensam ägo och regi. Det är inte effektivare med privata ägare poch konkurrens, det finns ingen anledning att skattepengar ska hamna i fickorna på riskkapitalister och vinsthungriga profitörer. Ta tillbaka sjukvården i offentlig ägo, förbjud religiösa och vinstdrivna privatskolor. Det är dags att stoppa privatsieringsvansinnet.

Intressant?
Bloggat: Peter Andersson, Högberg, Björn Andersson, Marios blogg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jag har jobbat både åt kommun och privat
  Man märker skillnaden.
  De privata aktörerna är endast ute efter vinst

  • Anonym

   Var för några månader sedan på en läkemedelskonferans. Där talade man sig varm för patientsäkerhet, för att sedan gå in på hur man hanterade ”whistleblowers”, ingen av de åtgärderna gick ut på att faktiskt inte mygla. Jag fick lite sneda blickar då jag hade tagit upp korruption när man talade om ökad patient säkerhet i och med att inspektörerna knöts närmare producenterna.

   Enda journalisten på stället var från Reuters och hade läkemedelsindustrin som sina kunder, hon var där för att sälja, så ärligheten var på topp bland deltagarna.

 • Pingback: Privatisering ger inga fördelar | Röda Lidköping()