Borgerlig media gynnar borgerliga partier

En självklarhet må tyckas. Det syns mig naturligt att borgerlig media vill föra fram borgerliga åsikter, borgerliga högervinklingar på problem och ha en borgerlig högerregering. Men det verkar som om en del människor faktiskt tror att media ska vara eller är oberoende. Så är nu inte fallet. Det mesta i media är styrt och det är styrt mot borgerliga vinklar, högeråsikter och gynnande av överklassens intressen och värderingar. Media är en del av det som håller vanligt folk, arbetarklassen i schack, en del i den indoktrineringsapparat som får arbetare och fattiga att ibland rösta mot sina egna intressen.

Nu är inte heller detta något jag bara påstår rakt upp och ner  utan det finns också undersökningar som visar att det är på detta vis. Att borgerlig media gynnar borgerliga partier och högeråsikter alltså:

Expressen och Dagens Nyheter är mer gynnsamma mot alliansen och Fredrik Reinfeldt än Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De rödgrönas framställning i bild är generellt sett neutral och balanserad, men texterna är mer missgynnsamma i samtliga tidningar. Expressen är den tidning som uppvisar störst obalans i sin bevakning. Framförallt Mona Sahlin får en märkbart ogynnsam behandling, både vad gäller bild och text. Antalet bilder och artiklar om Mona Sahlin och de rödgröna är fler antalsmässigt men också mer missgynnande. Fredrik Reinfeldt får i samtliga fyra tidningar en mer gynnsam framställning i såväl bild som text. Dagens Nyheter som förhåller sig relativt balanserat i bildrapporteringen, missgynnar Mona Sahlin främst i text.

Även Aftonbladets och Svenska Dagbladets bilder och texter missgynnar Mona Sahlin. Men hos Aftonbladet får även Fredrik Reinfeldt en mer granskande och ogynnsam behandling, jämfört med i de andra tidningarna.

Tidningar och media är inte neutrala, inte objektiva. De är i allmänhet en del av högerns och borgerlighetens propagandamaskineri. Den som tror nåt annat är naiv. Den som tror det kan vara på annat sätt är också naiv. Det är i det sammanhanget verkligen befängt att socialdemokraterna sålde av och lade ner i princip alla sina tidningar för sådär en 20 år sen (Det fanns förstås ekonomisk problem att driva dem och tidningsdöden fortsätter ju fortfarande, men samtidigt lyckas ju ETC och Fria Tidningar starta nya tidningar).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements