Bra förslag från Timbro om valsystemet

Det är inte ofta jag håller med Timbro om någonting men ibland händer det. Igår skrev Peter Santesson skrivit ett debattinlägg i SvD om det svenska valsystemet där han menar att det stora problemet i det svenska valsystemet är valsedelshanteringen och inte rösträkning eller valprocedur. Elektronisk röstning som regeringen vill ha skulle därmed inte lösa några problem:

Utredningen torde finna att det, trots alla förhoppningar om snabbhet och effektivitet, finns tunga invändningar mot klokheten i att införa elektronisk röstning. Nu gäller det att inte utredningen kastar ut barnet med badvattnet. Det centrala problemet i det svenska valsystemet är nämligen inte rösträkningen, utan distribution av valsedlar.

Det har riktats tung kritik mot det svenska valsystemet – inte mot hur rösterna räknas, utan mot hur valsedlarna distribueras. Den danske statsvetarprofessorn Jørgen Elklit, en erkänd auktoritet på valsystem, anser att den svenska distributionsmodellen innebär en ”oacceptabel och systematisk snedvridning av valet” (Second Opinion 7/4 2010). Kritiken är allvarlig. Etablerade partier får tryckning och distribution av valsedlar bekostade av staten. Nya och oetablerade partier har däremot mycket svårt att själva lösa uppgiften.

Det svenska valsystemet missgynnar därmed i mycket hög grad nya och små partier utan stora medlemsskaror och med små ekonomiska resurser. Det är inte speciellt demokratiskt. Vad gäller elektronisk röstning så innebär det dessutom en massa problem med genomskinlighet, säkerhet och risk för valfusk.

Förslaget från Timbro-mannen Santesson för att rätta till problemen med valsedlar är enkelt och funktionellt:

Det finns en enkel lösning på problemet. Valsedlar behöver inte tryckas i förväg, utan kan i stället skrivas ut på plats i vallokalen genom valsedelsautomater – en pekskärm kopplad till en skrivare. Väljaren trycker ut så många valsedlar som önskas och avger sedan rösten i kuvert bakom en skärm på sedvanligt manér. Modellen förenar det bästa av det elektroniska systemet och det klassiska papperssystemet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements