Schmidt – grosshandlarfamilj i Stockholm

De tyska handelsfamiljerna bland den så kallade skeppsbroadeln är ofta lite mindre kända än de franska (hugenotterna, Bedoire, Lefebure etc) och skotska (ex. Tottie, Jennings). Kanske för att de inte var lika slösaktiga och pråliga, eller kanske för att de huvudsakligen handlade med tråkiga varor som spannmål. Dock förstås även med järn. En av de handelsmän av tysk börd som kom till Stockholm var Jacob Schmidt (1740-1805). Han kom till Stockholm 1764 och blev snart redare och grosshandlare i staden. Andra var Carl Fredrik Bohnstedt och Bernhard Beskow.

I sitt första äktenskap var Jacob Schmidt gift med Anna Maria Boijson (1745-79) och i sitt andra giftermål med Rebecca Wilhelmina Lottscher (1758-1805). Sonen i det första äktenskapet, Jacob Schmidt d.y. (1770-1837) övertog handelsfirman och rederiet från fadern. Firman inköpte år 1812 Karmansbo, Norrhammar, Holm-, Bäck- och Nyhammars bruk och kallade dessa Karmansboverken. Men redan efter sex år, 1818, gick hela företaget i konkurs. Bruken köptes då av Carl Johan af Nordin och C. E. Kurck.

1801 köpte Jacob Schmidt d.y. malmgården Heleneborg på nordvästra Södermalm. 1812 övergick den i annan ägo för att så småningom hamna i familjen Lamms händer år 1826. 1809 övertog Jacob Schmidt d.y. även Fittja gård. Denna gård tycks han ha förlorat vid konkursen 1818.

Claes Theodor Schmidt (1810-1848), son till Jacob Schmidt d.y., var en av de största sidenfabrikörerna i Stockholm. Han var gift med Maria Elisabeth Carolina Schalén (1817-1911). Wilhelmina Schmidt (1798-1877), dotter till Jacob Schmidt d.y., var gift med grosshandlaren Emanuel Clementsson (1793-1868).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “Schmidt – grosshandlarfamilj i Stockholm”

Kommentarer är stängda.