Bohnstedt – Riddarhyttan

Del 12 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Carl Fredrik Bohnstedt (1776-1838) föddes och dog i Stralsund. Han var dock under den aktiva delen av sitt liv grosshandlare i Stockholm och tillhörde den så kallade skeppsbroadeln. I likhet med andra grosshandlare med tyskt ursprung handlade han mycket med Pommern och andra delar av Östersjöområdet.

Han var en stor importör av spannmål i likhet med exempelvis Hebbe, Beskow, Schmidt och Koschell och exporterade bland annat järn. Bohnstedt hade också handelsförbindelser med Frankrike, exempelvis med Aymard Charles Theodore Neubourg (1795-1866?) som gifte sig med en svenska och också bosatte sig i Stockholm. C. F. Bohnstedt var gift med Lovisa Albertina Moll (1785-1822), dotter till grosshandlaren Johan Adam Moll (1749-1802) och Lovisa Maria Wasmuth (1757-1810). Tre barnbarn till paret Moll var ingifta i grosshandlarfamiljen Beskow.

1810 köpte C. F. Bohnstedt Riddarhyttans bruk som vid hans död tillföll sonen Teodor Ludvig Bohnstedt (1809-88).  Från 1846 bodde T.L. Bohnstedt på Rinkesta. Godset innehades av hans ättlingar till 1924.

Teodor Ludvig Bohnstedt sålde år 1846 Riddarhytte koppar- och järnbruk med Hedhammars bruk och Lienshytte masugn och manufakturverk till C. J. Ohlsson (1801-76), dennes svärfar P. Hinnersson på Dalkarlsberg och brukspatron A. Wedberg i Nora, men Ohlsson löste snart ut sina medintressenter, och efter hans död bildades Riddarhytte AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Wahrendorff – bruksägare och handelsmänWegelin – grosshandlare och bruksägare >>
Advertisements