Minskad bensinförsäljning – uppsägning på raffen

Bensinförsäljningen sjönk med hela 7 procent under 2011. Det är den största minskningen någonsin under ett enskilt år. Försäljningen av diesel går fortsatt uppåt och visar på en ökning för 2011 på ca 2,4 procent. Även E85 ökar under 2011. Uppgången är 13 procent jämfört med föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelinsitutet).

Bensinförsäljningen sjönk kraftigt under 2011. Nedgången mot 2010 blev ca 320 tusen m3 eller ca 7 procent. Försäljningen uppgick till ca 4 230 tusen m3. Det är en total minskning sedan toppåret 1989 på ca 1 720 tusen m3 eller nära 30 procent.

Försäljningen av diesel ökade under 2011 och uppgick till ca 5 290 tusen m3 en uppgång mot 2010 på ca 125 tusen m3 eller drygt 2 procent. Även försäljningen av E85 steg under 2011. Den totala försäljningen uppgick till ca 220 tusen m3 en ökning mot 2010 med ca 25 tusen m3 eller ca 13 procent.

Totalt uppgick försäljningen av drivmedel till ca 9 740 tusen m3 under 2011 vilket är en minskning mot 2010 med ca 170 tusen m3 eller knappt 2 procent. Det är en minskning mot toppåret 2007 med ca 300 tusen m3 eller ca 3 procent.

– Vi ser en snabb omställning av drivmedelsmarknaden just nu där bensin är förloraren mot såväl diesel som E85. Kostnadsbilden jämfört med E85 är en förklaring men även fokus på snåla dieselbilar med lägre CO2-utsläpp, säger Ulf Svahn VD på SPBI. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Ökningen av dieselförsäljningen uppväger inte minskningen av bensinförsäljningen så mycket tyder på minskad bilsim under 2011. Det är bra i sig, främst ur miljö- och klimatsynpunkt, men samtidigt brukar det vara ett tecken på en lågkonjunktur. Vilket inte är så kul. Trafikverket uppger dock att deras siffror antyder en ökning av trafiken under 2011. I så fall torde den minskade bränsleförbrukningen tyda på bensinsnålare bilar, men statistiken från Trafikverket är inte klar än så hur det verkligen förhåller sig återstår att se.

Den minskade bensinförsäljningen har dock redan fått konsekvenser i Västsverige där raffinaderierna som tillverkar bensin finns. Preemraff som har två raff, ett i Göteborg och ett i Lysekil har varslat om uppsägning för mer än 100 personer. Preemraff har 600 anställda i Lysekil och 300 i Göteborg. Ägare av Preem är Mohammed H. Al Amoudi.

Utöver Preem har också St1 Refinery AB (tidigare ägt av Svenska Shell) ett raffinaderi i Göteborg med omkring 200 anställda. Huvudägare i ST1 är ett finskt företag, Keele Oy.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Christer Olsson

  Det finns några andra förklaringar:

  – Nya miljöbilar drar mindre bränsle. De bilar som säljs idag drar 10% mindre än de som såldes för tre år sen.
  – Vi har haft en varm höst vilket kraftigt påverkar förbrukningen vid kallstarter och korta körningar.
  – Högre bränslepris påverkar framförallt nöjeskörningen.

  Om 2012 blir kall så kan förbrukningen öka jämfört med 2011.

  Även om dieselförbrukningen gått upp så uppväger det inte på långa vägar den mindre förbrukningen av eldningsolja som är den största faktorn på sikt när det gäller bemanningen hos raffinaderierna.

  • Bensinsnåla bilar har jag redan nämnt som en eventuell förklaring.

   Bränslepriset är sjunkande (Sannolikt som en konsekvens av minskad försäljning). Bensinpriset är ingen bra förklaring.

   Första halvåret 2011 var mycket kallt så din teori om temperaturen är sannolikt falsk. Vintern 2010-2011 var ju den kallaste i mannaminne.

   Vad gäller bemanningen på raffen så tror jag du har fel vad det gäller Preem, däremot rätt vad det gäller ST1 och Nynäs. Huvudprodukterna på Preems raff är lätta produkter, bensin, diesel etc om jag läser informationen på deras hemsida rätt.