Greklands dödsdans fortsätter

Det grekiska parlamentet har återigen röstat för ett åtstramningspaket dikterat av IMF, EU och ECB, den så kallade trojkan. Ett åtstramningspaket som återigen innebär en rad försämringar för vanligt arbetande folk. Sänkta löner, sänkt pension och arbetslöshet. Men detta åtstramningspaket med åtföljande nya lån från trojkan innebär ingen lösning på Greklands problem. Att ta nya lån för att betala gamla brukar inte vara en bra metod. Om någon månad så har Grekland slut på pengarna igen. Det går inte att lösa Greklans problem genom nedskärningar och åtstramningar och nya lån.

Istället borde Grekland göra som Argentina gjorde. Ställa in alla avbetalningar på lån. Avskriva lån som kan kallas illegitima då de exempelvis tagits upp för att gynna spekulation och och göda de rika, eller tagits upp för att betala låneskulder som kan betraktas som illegitima. Vidare bör de inhemska bankerna liksom all infrastruktur förstatligas, alla skulder till de inhemska bankerna avskrivas. När Grekland så småningom får balans i sin ekonomi på samma sätt som Argentina kan man återigen börja betala på de legitima skulderna (om man bedömer att det finns några sådana).

Grekerna protesterar högljutt och våldsamt mot politikernas, parlamentets, den odemokratiska regeringens och trojkans åtstramningar och nedskärningar. Deras vrede är rättmätig och förståelig men samtidigt misstänker jag att stora, massiva, fredliga och permanenta protester på det sätt som de i allmänhet går till i Egypten vore ett bättre och effektivare sätt att agera på. Men oavsett det så anser jag att grekerna måste få andra människors stöd och aktioner i solidaritet med det grekiska folket borde genomföras i de flesta europeiska länder. I en del länder gjordes också detta igår. Det var demonstrationer i flera städer i Europa, företrädesvis utanför grekiska beskickningar och relevanta bankkontor.

Intressant?
Bloggat: Annarkia, Röda Malmö, DHE, Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements