Åtstramningarna och den nyliberala politiken skapar misär i Grekland

Det är inte vägran att betala, det är inte uteblivna lån och betalningar som kastat in stora delar av Greklands befolkning i fattigdom och misär. Det är istället lånen, den nyliberala politiken till förmån för rika, överklassen slöseri, korruption och spekulation som kastat in Grekland i krisen och med varje lån Grekland får så förvärras läget. Det blir sämre och sämre för vanligt folk.

För den europeiskt dikterade politiken som ska föras av en icke-demokratisk regering kastar betalningen av de rikas excesser på den vanliga människan, arbetaren, som ska tvingas betala. De rika och överklassen I Grekland de snodde åt sig pengarna och rikedomen redan när Grekland inte ansåg ha problem. Placerade pengarna som de bland annat fått genom nyliberal politik med omfördelning från fattig till rik, i olika skatteparadis och vägrade betala skatt.

Sammantaget så har den tidigare föda politiken och den politik som IMF, EU och ECB nu tvingar på Grekland orsakat den nuvarande situationen med galopperande fattigdom och social oro. Varje dag blir 2 400 fler arbetare kastade ut i arbetslöshet, som nu officiellt är 17.7% (12.4% för ett år sen), med 21.5 % arbetslöshet hos kvinnor och 35.3% bland ungdomar. 50% av de arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett år. 30,000 offentligt anställda fick sparken den 31 december och denna utveckling kommer att fortsätta då 150,000 offentligt anställda ska få sparken de närmaste åren.De enda offentliga myndigheter som inte berörs av nedskärningar är utbildningssektorn och militären.

Pensioner för alla sänks och löner för de flesta sjunker. En del , såväl privat anställda som offentligt anställda har inte fått lön på månader. Hemlösheten galopperar, självmordsfrekvensen i Grekland har fördubblats på ett år och allvarliga sjukdomar som HIV har ökat explosionartad på grund av social nedskärningar.

Enda möjligheten för Grekland att ta sig ur denna situation är att vägar betala sin skulder, ställ in betalningarna överhuvudtaget, förstatliga banker, avskriva skulder som kan anses illegitima osv. Nya lån för att betala gamla illegitima lån kan inte lösa den sociala katastrof som Grekland och människorna i landet nu befinner sig i. Nya lån, nedskärningar och avbetalningar på lånen kommer bara att leda till än mer misär. Att vägra betala skulle däremot ge andrum och möjligheter.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, SVT1, 2, AB, E24_1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements