Kortaste vägen Göteborg – Stockholm snart mötesfri

Snart och snart, om några år kan den sista delen av riksväg 40 över Borås och Ulricehamn till Jönköping som har möten och är smal vara motorväg:

– Kanske kan vi sätta spaden i jorden i augusti. Med tre års byggtid står motorvägen klar hösten 2015.

I samband med tillåtlighetsprövningen 2008 beräknades kostnaden för motorvägsbygget till 1 050 miljoner kronor.

– Det är svårt att bedöma kostnaden i dagens prisnivå men det bör handla om närmare 1 300 miljoner kronor, säger Jellbin.

När motorvägsetappenförbi Ulricehamn står klar om tre och ett halvt år finns sammanhängande motorväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping förutom fem mil med 2+1-väg med mitträcke mellan Hester och Jönköping.

Många anser att R40/E4 borde skyltas som huvudväg mellan Göteborg och Stockholm eftersom den är kortare och redan nu trafiksäkrare.

Den väg som idag är skyltad till Stockholm är E20 genom Skaraborg och Närke. En väg som främst i Skaraborg  är smal och farlig, mycket trafik, många möten och många olyckor. Det kan börja åtgärdas när riksväg 40 är klar. Till slut kanske alla de fem huvudvägarna från Göteborg har motorvägsstandard hela vägen. Samtidigt så måste också järnvägarna från Göteborg rustas upp. Det kräver förstatligande och monopol.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements