Brändström – spannmålshandel och rederi

Del 3 av 5 i serien Gävles handelshus på 1700-talet

Peter Brändström (1735-1809)  fick 1762 burskap som handlare i spannmål och grundade företaget P Brändström. Handelshuset vid Drottninggatan förstördes vid stadsbranden 1776.

Peter Brändström tog 1787 svärsonen Pehr Ennes som kompanjon varvid företaget fick namnet P. Brändström & Co och arrenderade platser både på Södra Varvet och Norra Varvet, hyrde ut stapelbäddar och byggde även egna skepp. Han var även delägare i Stenebergs sockerbruk på Brynäs. B. var även ledamot av Handelssocieteten och av De 24 äldste. Han ägde flera hus i Gävle och bodde på somrarna på Lerviks herrgård.

Sockerbruket anlades av några affärsmän i Gävle på 1730-talet och var ett av sex sockerbruk i Sverige. Rörelsen förde en tynande tillvaro under 1770-talet men rekonstruerades 1784 av Peter Brändström, Daniel Elfstrand och Samuel Valley. Verksamheten fortsatte till 1842, då 10.244 skålpund (cirka 4.350 kilo) socker och sirap stämplades ut. Sedan sockerbruket lagts ner startades ett värdshus i lokalerna. Därefter drev G.E. Küsel buldan- och segelduksfabrik i lokalerna några år. 1847 köptes Steneberg av Carl Fredrik Lindahl ägare av Lindahl & Runers mekaniska verkstad.

1774-1806 var Peter Brändström baggaredirektör och såg i den rollen till att Gavleån muddrades och att kajer byggdes och förstärktes. Han var en framstående affärsman, på 1760-talet en av de mest förmögna i Gävle, och lämnade stora donationer i Gävle. Han initierade och skänkte pengar till Gefle Elementarskola, Borgarskolans föregångare.

Peter Brändströms dotter Lisette Brändström (1766-1822) var gift med Pehr Ennes (1756-1829) och dottern Carin Brändström (1768-1830) var gift med dennes bror Fredrik Ennes (1751-1823). Peter Brändström och hans fru Anna Elisabeth Schröder (1732-1786) hade även ett par söner, Johan Simon Brändström (1765-?), Pehr Brändström (1771-1833) och Carl Erik Brändström (1773-1814) som var gift med Johanna Wilhelmina Bratt (1780-1847). Carl Erik Brändström var grosshandlare i Göteborg. Johan Simon Brändström (John Simon Brandström) flyttade till Hull i England där han blev an framstående handelsman i firman Brandström & Küsel.

Företaget övertogs 1806 av Pehr Ennes och 1829 av Hans Wilhelm Eckhoff då det bytte namn till H.W. Eckhoff & Co. Under Pehr Ennes tid som företagsledare var Brändströms handelsflotta den största i Gävle. Brändström hade även bankirrörelse.

Carl Erik Brändström och Johanna Wilhelmina Bratt hade sonen Pehr Brändström (1803-1874). Denne Pehr Brändström var gift med Johanna Henrietta Bratt (1817-88) en släkting till modern från Uddevallasläkten Bratt. Han blev 1822 anställd som extraordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition och justitierevisionen, samt som auskultant i Svea hovrätt. 1831 blev han kanslist i kommerskollegium, och i november 1833 utsedd till generalkonsul i Neu-Vorpommern och Mecklenburg-Schwerin och även  postkomissarie i Greifswald.

1837 blev han protokollssekreterare i Kunglig Majestäts kansli, utnämndes 1842 till protokollssekreterare i civildepartementets expedition, blev 1843 förste expeditionssekreterare i kungliga kansliet och 1848 expeditionschef i civildepartementet. 1855 blev han svensk kommissarie vid konst- och industriutställningen i Paris och 1862 generaldirektör och chef för svenska telegrafverket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Garberg – segelduksmakare, redare och grosshandlareValley – brittiska handelsmän i Gävle >>
Advertisements