Staten och kapitalet skapade fredligare samhälle

Steven Pinker

Den tid vi nu lever i är förmodligen den fredligaste epoken i mänsklighetens historia. San andra världskriget har världen faktiskt varit osedvanligt fredlig och det har förekommit osedvanligt lite våld. En som skrivit om detta är den kanadensiske psykologen Steven Pinker som menar att det är staten och kapitalet i skön samverkan som lett till detta förhållandevis fredliga samhälle. En anledning till detta är den kollektiva rättskipningen och ordningshållandet i form av stater. Ju starkare stat, ju bättre. Ju starkare stat, ju mindre våld:

Pacificeringen inträffade i och med statens tillkomst. Även i sina allra våldsammaste former är staten bara en tredjedel så våldsam som ett genomsnittligt icke-statligt samhälle. Europas två våldsammaste århundraden, 1600-talet med sina många, långa religionskrig och 1900-talet med de två världskrigen, var bara en fjärdedel så våldsamma som det icke-statliga snittet. I dag tar vi staten för given, men över 99 procent av mänsklighetens historia utspelas i icke-statliga samhällen.

Trots den överväldigande bevisningen som finns tillgänglig är statens våldsdämpande verkan en relativt sentida upptäckt bland forskarna. Enligt Pinker ligger förklaringen i en utbredd ideologisk dragning mot föreställningen om ”den ädle vilden”, det vill säga att människan i sitt naturtillstånd är en fredlig varelse som lever i harmoni med sin omgivning.

Kapitalismen som system möjliggjorde ett jämlikare samhälle än tidigare samhällen. Med större resurser att dela på som dessutom kunde delas jämnare med hjälp av det kollektiva och gemensamma beslutsfattandet i form av en stat:

I växelverkan med kapitalismen blev staten en ännu effektivare kraft för våldsminskning. Pinker lånar och bygger ut en teori som först lanserades av den tysk-judiske sociologen Norbert Elias, vilken enkelt låter sig sammanfattas: statens våldsmonopol gjorde brott kostsammare, medan friare marknader och större rörlighet gjorde samarbete mer förtjänstfullt.

Utvecklingen var ett resultat av teknologiska landvinningar. Den militärteknologiska revolutionen på 1500-talet ökade statens möjlighet att kontrollera sin befolkning. Den ökade kontrollen ledde till större skatteintäkter, vilka i sin tur möjliggjorde satsningar på infrastruktur och teknologi. I Europa upprustades vägar, förfallna sen romartiden, bättre skor gjorde hästarna lättare på hoven, medan nya spann undvek att strypa dragdjuren. Hjulkärror, kompasser, klockor, spinnrockar, pedalmanövrerade vävstolar, väder- och vattenkvarnar är alla exempel på vardagsteknik som förfinades under senmedeltiden till glädje för kommers och kommunikation.

Så kallade naturfolk är nästan alltid våldsammare än människor som lever i den västerländska civilisationen och våldet är mycket mer utbrett i länder med svag stat (ex.vis Colombia eller Jamaica) än i stater med stark stat som de skandinaviska länderna. I Skandinavien är det ett fall av dödligt våld per 100 000 invånare (mordfrekvensen), bland naturfolk som semai i Malaysia är det 30 och yanomamis i Amazonasområdet är kända för mycket våld.

Pinker och andra menar också att religion och inskränkta politisk ideologier leder till mycket våld:

Ett av Pinkers mer kontroversiella argument rör religionen. Likt alla vidskepelser, skriver han, leder religion till våld. Europas religionskrig tog livet av enorma mängder. Nästan sex miljoner människor dog i trettioåriga kriget; i proportionella termer är det på samma nivå som andra världskriget. Korstågen tog livet av ungefär en miljon människor i en tid då jordens totala befolkning var omkring 400 miljoner. Proportionerna blir desamma som för Förintelsen.

Människan är utan tvekan ett djur med en oöverträffad förnuftskapacitet. Men mer än det är hon ett socialt djur. Otaliga experiment visar att när vi tvingas välja mellan vårt förnuft och vår grupptillhörighet, väljer vi det senare, även i fall med katastrofala konsekvenser. Tre fjärdedelar håller med övriga testdeltagare om de påstår att det godaste vinet är det som i hemlighet spetsats med ättika. Samma andel kommer att trotsa sina egna sinnesintryck om de strider mot den övriga gruppens. 70 procent kommer att tilldela andra testdeltagare elstötar på dödliga nivåer om de uppmanas till det av en testledare. Det är i det sociala man finner förklaringen för den destruktiva potentialen hos många politiska och religiösa ideologier. Dess schematiska utopism, för att hårdra det, är som klippt och skuren för massmord på en grupp av människor av en annan.

Inte för att jag tycker att Pinker resonemang kring detta på något sätt är kontroversiellt så som författaren av artikeln i SVD tycker. Utan det är ganska klart att det fungerar på det sättet. Pinker tror på förnuftet, logiken, upplysningen, kunskapen. Sådant skapar ett bättre samhälle menar han. Jag håller med. Det är bara synd att samhället politiskt utvecklas i motsatt riktning. Fördumningen bere ut sig med svagare stater, sämre utbildning och ökad ojämlikhet. Faktorer som motverkar ett fredligt samhälle.

Intressant?
Bloggat: Flyktlinjer, Lyckans smed, K&Å,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp Steven Pinkers The Better Angels of Our Nature hos Adlibris

Advertisements