Wordsworth

Del 34 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Samuel Wordsworth (1701-74) flyttade till Stockholm kring år 1720 för att där vara han representant för kusinen Josias Wordsworth (1691-1749) som var delägare i  en järnhandelsfirma i London, Crowley, Hallett & Co, tidigare Harrison, Bannister & Hallett.

Denna firma hade kontrakt för att förse den brittiska marinen med stångjärn under åren 1733-36, 1740, 1742-43 och 1746. En stor del av det järnet köptes genom Samuel Wordsworth och Samuel Worster i Stockholm.  1734 stod Samuel Wordsworth för 4% av den totala exporten från Stockholm medan Worster stod för 5%. Worsters export gick främst till Hull och London, Wordsworths främst till London. Deras kartellpartner vad det gällde vallonjärn från Leufstabruk, Frans Jennings (8% av den totala exporten), exporterade främst till Bristol.

Josias Wordsworth stod även för en del av leveranserna till British East India Company. Förutom detta var han även delägare i ankarsmedjor i London och i Newcastle-området. Firman exporterade också järnamnufakturvaror från Storbritannien till Västindien och kolonierna i Nordamerika. Dessutom var han ordförande i British East India Company 8 gånger (år), 1717, 1722-23, 1728, 1733-35 och 1738 samt vice ordförande 5 ggr, 1715, 1727, 1730 och 1732.

Efter tiden i Stockholm blev Samuel Wordsworth handelsman i London. Sannolikt fortsatte man att ha affärsförbindelser med Stockholm och troligen importerade man järn från Richard Adamson och handelshuset Wennerquist som ju var fortsättningen på Samuel Worsters exportfirma. Samuel Woodsworth testamenterade sin egendom och handelsverksamheten till Josias Wordsworth (1719-80), son till kusinen Josias Wordsworth. Mary Wordsworth (1750-1817), dotter till Josias Wordsworth den yngre, var gift med parlamentsledamoten Charles Egleton Kent (1745-1811). Han var son till affärsmannen Charles Egleton och Sarah Kent. Den andra dottern Ann Wordsworth (1751-1823) var gift med Harry Verelst (1734-85), som åren 1767-69 var guvernör i Bengalen.

Familjen Wordsworth var sannolikt kväkare i likhet med många andra i järnhandelsbranschen i Storbritannien, som exempelvis Graffin Prankard i Bristol och familjen Crowley i den första generationen även om Ambrose Crowley (1658-1713) blev anglikan och hans son John Crowley (1689-1728) katolik och jakobit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< KantzowRefunck >>
Advertisements