Det religiösa högerpartiet KD

Kristdemokraterna (KD) har sitt främsta fäste hos vissa frireligiösa kristna grupper inom främst Pingströrelsen men också inom vissa delar av Missionskyrkan. Det avspeglar sig tydligt i partiets röstsiffror som är störst i Jönköpings län, i Göteborgs skärgård och andra områden med stark frireligiöst kristna traditioner. Dessa grupper är till viss del också värdekonservativa, men framförallt konservativa i familjefrågor och frågor om sexuell läggning. På grund av internstriden om partiledareposten mellan Mats Odell och Göran Hägglund har partiet i större utsträckning orienterat sig mot dessa kärngrupper. Detta har inte fallit väl ut och partiet har parkerat sig under 4-procentspärren.

Andra grupper som tidigare uppgett att de stött kristdemokraterna är frireligiösa med lite mer liberala värderingar och borgerliga missnöjesväljare. På vissa platser stöder dessa grupper, exempelvis på vissa öar i Göteborgs norra skärgård, numera moderaterna och på andra platser folkpartiet.  Partiet har tidigare också fått röster från icke-religiösa konservativa väljare. Dessa kan lika gärna rösta på sverigedemokraterna (SD) som ju har samma uppfattningar i HBTQ-frågor, kring familjepolitik och jämställdhet som KD har.

När de gäller de kvarvarande konservativa kärntrupperna så är dessa inte tillräckligt stora för att partiet ska kunna komma in i riksdagen. Resultatet av av KD:s sväng mot kärngrupperna är alltså att partiet i mångt och mycket förlorat stödet från de grupper som efter en mängd år slutligen gav partiet plats i riksdagen. I ett i huvudsak ateistiskt land är religiösa partier helt enkelt ingen hit.

Intressant?
I media: Dagen1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD, AB1, 2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements