Bra järnvägsförslag från regeringen

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll.

– Genom denna satsning kommer nivån på drift och underhåll att bli nära Trafikverkets mest ambitiösa nivå i Kapacitetsutredningen, alltså den nivå som krävs för att järnvägsnätet ska återfå sin ursprungliga kapacitet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Förslaget från regeringen om snabbtågsjärnvägar är självklart bra, men inte på något sätt tillräckligt. Det borde ha funnits pengar med för en direktare och snabbare järnväg till Oslo i Norge, kanske helst dubbelspår lite västligare än vad dagens tåg går, om inte genom Bohuslän hela vägen, så genom Bohuslän efter Öxnered i alla fall.

Dessutom undrar jag varför det inte ska byggas ny dubbeslpårig järnväg hela vägen från Göteborg till Borås. Den kunde dessutom gå vidare till Herrljunga så skulle den avlasta västra stambanans kapacitetsproblem öster om Göteborg. Den gamla Boråsbanan bör naturligtvis inte heller rivas, utan rustas upp så man kan köra pendeltåg på den där det kan tänkas behövas. Den nya snabbtågsbanan lär ju inte gå igenom eller ha stationer i lika många samhällen.

Det är också mycket bra att man ökar anslagen till banunderhåll.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements