Ingen utlämning av Assange till USA

Sverige som land kan inte själva besluta om att utlämna Julian Assange till USA. För att det ska vara möjligt krävs ett beslut i Storbritannien. Något sådant har Storbritannien sannolikt inte för avsikt att medverka till:

I ett uttalande till på måndagen försökte Hague försäkra Ecuador om att Assange inte riskerar att utlämnas till USA om han reser till Sverige. Den risken är ”helt ogrundad” sade Hague som betonade att Storbritannien måste ge sitt godkännande innan Sverige kan utlämna Assange till ett land utanför EU.

William Hague är Storbritanniens utrikesminister. Om han hävdar att det är Storbritannien som beslutar om utlämning till USA får man nog förutsätta att det är så. Det betyder också att det faktum att Julian Assange inte så här långt utlämnats till USA av det land som beslutar om utlämning talar för att risken för en legal utlämning från Sverige är i det närmaste noll.

En olaglig utlämning av Assange på samma vis som när det gällde de två egyptier som olagligt utlämnades för vidare transport till Egypten är inte möjligt av politiska skäl (Assange är välkänd, egyptierna anonyma, Storbritannien skulle bli förbannade, opinionen likaså) inte möjligt med Assange. Och även i så fall undrar man varför Storbritannien inte utlämnat honom redan.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3DN, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Artikeln du hänvisar till innehåller förvanskade citat, och din slutsats blir därför felaktig. Vad Hague FAKTISKT säger är något helt annat än vad svenska tidningar (genom TT:s försorg) rapporterar. Läs originalet här:
  http://www.bbc.co.uk/news/19466791

  • Vad han alltså äger enligt BBC är att det inte går att utvisa till ett land där brottet kan ge dödsstraff. Och att Storbritannien är de som beslutar om utlämning till tredje land. Min påstående om att Storbritannien beslutar är alltså helt korrekt. Det är vad Hague säger (jag läste förstås BBC:s artikel också innan jag skrev). Det innebär att min slutsats också är helt korrekt. Om dödsstraffet gäller att det också i Sverige är förbjudet att utlämna för brott som kan ge dödsstraff.

   Att Storbritannien inte hittills har utlämnat Assange visar också att min slutsatser är korrekta.

   Huvudanledningen till det är dock att USA inte har begärt honom utlämnad. Han är inte misstänkt för nåt brott i USA och inte efterlyst. Då kan han inte heller utlämans på legal väg.

   •  Det är väsentlig skillnad mellan ”kommer inte att lämna ut” (TT) och ”kommer inte att lämna ut om dödsstraff finns i straffskalan” (BBC). Du skriver: ”Något sådant [beslut] har Storbritannien inte för avsikt att medverka till”. Hur kommer du fram till den slutsatsen?

    • 1. Det jag äsger är:

     1. Storbritannien beslutar
     2. Man har hittills inte lämnat ut Assange
     3. Det är därför inte troligt att man kommer att låta Sverige göra det.

     Resonemanget om dödsstraff är helt oväsentligt i sammanhanget.

     • ”Man har hittills inte lämnat ut Assange” – nej varför skulle man ha gjort det när man inte har fått någon begäran? Det är omöjligt att dra några slutsatser utifrån detta. Tvärtom är det tydligt att Hague i möjligaste mån håller dörren öppen, och inte alls vill utesluta möjligheten att lämna ut Assange.

     • Precis. Det kommer inte Sverige heller att få. Storbritannien är betydligt närmare allierad med USA och har lämnat ut folk för allt möjligt. Det finns ingen rim och reson i att de skulle behöva gå en omväg runt Sverige. Hague säger exakt det han kan säga och utesluter att Assange kan utelämnas utan beslut från Storbritannien. Vilket var vad jag påstod och skrev. Jag har inte påstått atT Hague uteslutit möjligheten att godkänna en utlämning. Men det är inte troligt att det kommer att ske eftersom det inte har skett.

      Du argumenterar mot saker jag inte hävdat och påstår saker jag redan påstått. Det blir tröttsamt så jag föreslår att vi slutar nu.