Rena lögner från GP om Västlänken och Liseberg

Del 6 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Idag finns det en artikel i Göteborgs-Posten (GP) där man låter påskina att delar av Liseberg kan behöva rivas för att Västlänken ska kunna byggas. Det är rena lögnen, propaganda, ren skrämselpropaganda. Även om ”zonen” man får bygga i sträcker sig in under Liseberg är det inte meningen att man ska bygga där vad jag förstår. Att zonen sträckt sig under Liseberg har dessutom varit känt i många år, det avslöjades inte nyligen som GP hävdar. Och redan för flera år sen avvisades det hela av ansvariga för projektet. GP sprider lögner helt enkelt. Ljuger i propagandasyfte.

Västlänken i Örgrytevägen ska byggas med så kallad cut-and -coverteknik om jag förstått rätt, dvs man gräver ett schakt i gatan som man sen bygger i. Huvuddelen av New Yorks tunnelbanesträckningar inne på Manhattan är byggda med den tekniken och den linje som just nu byggs byggs också med den tekniken. Ingenting vid sidan av gatan behöver rivas, ingenting skadas.  I New York står det skyskrapor invid gator där det byggts och byggs med denna teknik, flera av gatorna är smalare än Örgrytevägen så det är heller inga problem vad det gäller Gothia-tornen. Att påstå det är bara dumheter. Även i Göteborg kan man gräva djupa schakt mitt mellan andra hus och bygga där utan att det blir problem för husen bredvid så att sprida den oron är också att sprida propaganda i from av ovederhäftig ryktespridning.

Jag är också kritisk till Västlänken, men jag far inte med rena lögner på Göteborgs-Postens vis. Lögner för att skrämma upp folk. Skrämselpropaganda.  Ljug. Påhitt. Det finns många skäl att vara mot Västlänken, men att delar av Liseberg behöver rivas är inte ett.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Ja till trängselavgift – tveksam till VästlänkenDet finns vettiga alternativ till dyr västlänk >>
Advertisements
 • diedummenschweden

  Men du är ju ”KOMMUNIST och BILHATARE för att privatbilism inte uppmuntrar ett socialistiskt leverne!

 • pacman_42

  Problemet med att gräva tunneln är flerfalt:
  – svängen på järnvägen får inte vara för tvär, vilket gör att man måste gena över Liseberg
  – Mölndalsån måste flyttas någonstans under bygget (vilket också kommer att inkräkta på Liseberg)
  – det skall vara fyra spår brett på sträckan, vilket gör att man inte kan hålla sig inom givet vägutrymme utan att under byggtiden spärra av i princip hela vägen (vilket inte är hållbart) 
  – Man vill inte påverka spårvagnen för mycket under byggtiden (tunnel under densamma på hela sträckan är inte rimligt)

  Sedan kan man göra avkall på vissa av önskemålen – i så fall blir det möjligt…

  • 4 spår? Det har jag inte sett nånstans. Men New Yorks tunnelbana har ofta fyra spår på lika smala eller smalare gator så det går nog.

   Svängen ligger utanför Lisebergs område.

   Det finns dock en himla massa andra problem. Motorvägen (ny bro måste byggas för den), ån som du säger, biltrafiken (var ska den ta vägen?), spårvagnstrafiken (vart?). Jag anser att det finns betydligt billigare och lika lösningar på kapacitetsproblemen vid centralen än Västlänken.

   • JagMedborgaren

     E6 sannolikt inte berörd alls. Verkar ligga på berg. Västlänken passerar så djupt ner att den med största säkerthet kommer att träffa på berget strax innan motorvägen. Spårvägstrafiken upphör tillfälligt på sträcken  – buss får ersätta. Med spårvägen borta är det inga större problem att vägen slingrar sig fram över det som idag är väg och spårväg.

    • Det står i Trafikverkets utredning att E6-bron över Örgrytevägen måste ersättas med en ny. Jag vet inte riktigt varför eftersom det är berg där som du säger.

     • JagMedborgaren

       Hm, ja. Kanske. Det är lite svårt från marknivå se hur det exakt blir.
       
      E6 ligger precis i skarven mellan lera och berg. Öster om E6 är det berg och västerut så är det lera. Men det kan finnas lite variation i nord-syd riktning också. Möjligen påverkas E6-bron precis vid Örgrytevägens passage av E6. Där kanske det är lera. Söder om Örgrytevägen verkar det vara mer genuint berg. Ett byta en bro som den kostar inte speciellt mycket. Det blir bara lite stökigt, men överkomligt, för biltrafiken under byggfasen.

  • JagMedborgaren

   – Nej, det skall inte vara fyra spår på sträckan. Det förbereds för en 4-spårsstation, men banan är tvåspårig.
    
   – Mölndalsån läggs i akvedukt på samma sätt som Vallgaven vid bygget av Götatunneln. Det görs ”i vattnet” och man behöver inte alls någon kringledning.
    
   –  Man behöver inte gena över Liseberg, men sannolikt över det lilla parkeringsdäcket nära E6. Det är ingen katastrof.
    
   – Planen är tunnel hela sträckan efter Örgrytevägen. Spårvagnarna får flytta på sig under byggtiden. Buss får ersätta. Bil och busstrafik kommer att kunna ta sig fram.
    
   – Tunnel kommer att byggas som ”cut and cover” där man först schaktar undan, sätter ner slitsmurar i marken och sedan lägger på ett tak. Därefter återfyller man ovanpå tunneln. Först därefter så börjar man gräva bort leran i det som senare skall bli tunnel. Genom denna metod så kan man stänga av en kortare sträcka  i taget och sedan flyttar man succesivt tillbaka trafik ovanpå den tunnel som ligger halvfärdig och lerfylld djupt under marken.
    
   – Ca. 60% kommer dessutom att byggas i berg med traditionell sprängning och tunneldrivning. Inga större problem med det.

   • Då är det absolut inga problem i förhållande till Liseberg vad jag förstår.

    • JagMedborgaren

      Exakt. Kommentatorn Pacman_42 söker bara problem som gör att Västlänken inte skall byggas. Däremot så söker han aldrig lösningar, hur de identifierade problemen skall lösas. Alla problem som tas fram är ”oöverstigliga” och leder alla till slutsatsen att Västlänken inte kan eller skall byggas. Givetvis en ohållbar och ofruktbar debattaktik.
      
     Självfallet finns det problem. Men, som seriös aktör så letar man också efter lösningar. Som detta med passage av Mölndalsån; Problem finns – hur lösa? – hitta lösning, problemet löst => gå vidare!
      
     Det finns fler problem att lösa, som passage av vallgraven vid Haga. Lösning även här är en akvedukt på liknande vis som vid bygget av Götatunneln. Sedan vidare till nästa problem… Det är detta man håller på med nu under projekteringen. Det tar lång tid för att det är mitt i en stad och med mycket och varierat känsliga saker precis över allt.
      
     Det skall bli riktigt roligt att följa Västlänkens gradvisa framväxt de närmaste åren. Det kommer att märkas, men likt vid bygget av Götatunneln så kommer det heller inte att bli något kaos i stan.