Gangsteradvokaterna – Anders Lindstrand

Med uttrycket gangsteradvokater menar jag inte att advokater är kriminella eller gangsters i den bemärkelsen. Det handlar om advokater som gärna försvarar medlemmar i kriminella gäng och dessutom ibland umgås med samma personer privat. Låter sig bjudas på fester och bröllop. En sådan advokat är Thomas Martinson, en annan är Mats Olausson från Kungsbacka som numera är före detta advokat och åtalad för ekonomisk brottslighet.

Några andra är Anders Lindstrand från Göteborg, Bengt-Erik Sik från Vänersborg och Lars Lundgren i Borås. De har alla, liksom ovan nämnde Mats Olausson låtit sig bjudas på middagar hos Hells Angels Gothenburg i Gunnilse.  Det ska dock också nämnas att Lars Lundgren inte heller är advokat längre. Han uteslöts ur advokatsamfundet redan 2006.

Anders Lindstrand var exempelvis försvarare av en medlem i Red & White Crew som mycket brutalt mödade en man på Ångpannnegatan i Kvillebäcken:

Advokat Anders Lindstrand var försvarare åt den misstänkte för ett av de mest brutala mord Göteborg upplevt under senare år.
En polsk gästarbetare misshandlades svårt både med slag och många yxhugg. Ute på Ångpannegatan hälldes sedan bensin över den döende mannen, bensin som sedan tändes på.
Gärningsmannen är medlem i det kriminella gänget Red&White crew, supportorganisation till Hells Angels.
– Jag tackar aldrig nej till uppdrag av moraliska skäl, säger advokat Anders Lindstrand.

Anders Lindstrands inställning i just det fallet tycker jag är helt rimlig och försvarbar. Han säger själv i den citerade artikeln att han tackar nej till mål som handlar om övergrepp mot barn och kvinnor. Han menar att han inte skulle gör ett bra jobb i de fallen. Det är också en rimlig inställning.

Men man blir lite mer skeptisk till honom när han av tidningen Payback utpekas som en av ”deras advokater” som i alla väder försvarar bikerintressen. Han nämns i Payback tillsammans med Mats Olausson som en advokat med speciell kännedom om bikerkulturen och med särskild bikerjuridisk kompetens. En annan jurist som Payback menar är specialist på deras område är den nämnde tidigare advokaten Lars Lundgren.

De citat Payback publicerat från en intervju i radion är dock inte mycket att säga om. Lindstrand kritiserar polisens metoder och menar att man borde satsa mer på sociala insatser än på polisiära insatser för att komma till rätta med brottsproblematiken:

Anders Lindstrand som gjort sig känd för att företräda personer i kriminella gäng som Hells Angels. Han hävdar att många av dom är oskyldiga och att polisens metoder är ett hot mot demokratin.

– Polisen anser sig maktfullkomliga. Polisen vill visa musklerna och tar sig friheter.

Han tycker också att massmedias rapportering kring gängkriminalitet gör att det satsas för mycket pengar på polisen. Det gör att skolor, fritidsgårdar och annat viktigt i samhället får mindre resurser.

– Jag upplever som att det är likadant som när man jagade u-båtar på 70-talet. Då skulle försvaret få hur mycket pengar som helst och det fick de också, säger Anders Lindstrand.

Att Lindstrand låtit sig bjudas till Hells Angels på viltmiddagar och liknande gör mig också lite skeptisk. Han har utöver det varit misstänkt för att ha sänt några kärleksmobil till en misstänkt i ett brottmål där han var försvarare för en av de misstänkt. Den som fick sms:en var en kvinna som försvarades av ovan nämnde Mats Olausson:

Meddelandena från advokatens mobil till en av de misstänkta är ovanliga: ”God natt älskling” och ”Vad gör min bebis?”.

Själv förnekar advokaten Anders Lindstrand att han skickat sms:en.

[…]

Det aktuella ärendet gäller emellertid fyra personer från Hisingen, varav två kvinnor, som nästa vecka ställs inför rätta efter ett brutalt rån mot en OKQ8-station den 14 oktober.

De två männen uppges ha kopplingar till grov organiserad brottslighet. En av dem utpekas av polisen som ledande i gruppen Asir.

En av kvinnorna, född 1982 och bosatt i Biskopsgården, har haft advokat Anders Lindstrands namn inlagt som kontakt i sin mobil.

I det pågående målet representeras hon inte av honom, utan av advokat Mats Olausson, Kungsbacka.

Lindstrand företräder istället en medåtalad, 22-årig man.

Vid två tillfällen tidigare under hösten har det skickats textmeddelanden från den kände advokaten nummer till den 27-åriga kvinnan, dels med hälsningen ”God natt älskling” (4 september) och dels med funderingen ”Vad gör min bebis?” (7 september).

Åklagaren i målet, Ulrika Åberg, begärde med anledningen av de två meddelanden att domstolen skulle utreda om det förelåg jäv vad det gällde Anders Lindstrand. Men det verkar som om man inte ansåg det då jag inte hittat fler uppgifter om ärendet.

Lindstrand var också försvarare för en av de misstänkt för dubbelmordet i Stora Höga och för en av de åtalade för Landvetterrånet. En man som frikändes i hovrätten. Förutom gangstermord så figurerar Anders Lindstrand även i andra uppmärksammade mål, exempelvis Kortedalafallet där han försvarar den ene åtalade, 16-åringen. Till skillnad från Mats Olausson och Lars Lundgren tycks Anders Lindstrand aldrig ha dömts för nåt brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Gangsteradvokaterna – Anders Lindstrand”

  1. Du är tuff som vågar skriva om det här. Vad det beträffar, Anders Lindstrand är det solklart var hans sympatier hör hemma. Men visst, han är påläst karln

Kommentarer är stängda.