Det nya Imperiet

ImperietBoktips
Imperiet
Hardt & Negri
Glänta/Vertigo

Det nya Imperiet

Uppmärksammade ”Imperiet” är skriven av statskritiska frihetliga kommunister som bejakar mycket av globaliseringen. Denna slår nämligen sönder de förhatliga nationalstaterna och skapar en kapitalistisk nätverksmakt utan centrum. ”Mängden” (de vanliga människorna) bör svara med samma gränslösa internationalism i sin motkamp. Författarna verkar ha glömt 1914 och andra moderna bevis för vanligt folks medfödda behov av social gruppidentitet – typ nationen. Utopisk kosmopolitism är mitt betyg. Dessutom är tegelstenen överintellektuell, överfilosofisk, svår att begripa för vanliga dödliga, och pretentiöst överarbetad.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, Blaskan, GP, Funderingar, Information, AB, Motarbetaren, Spartacus, Krigsmaskinen, Nyberg, Tusenpekpinnar, Kulturen, HfKS, ArbetarenZenit, Riff-Raff, Motkraft, Sourze,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements