Att riva hus för att skapa parkeringar är vansinne

Att riva hus för att bygga nya bostadshus med affärslokaler i botten tycker jag däremot kan vara bra. Att rucklet som kallas Kommersen och som ligger på Första Långgatan rivs och ersätts med bostadshus är alltså inget som jag tycker är fel. Att husen på Gårda rivs och ersätts med parkeringar är däremot så fel det kan bli.

Ska bilismen minskas ska det inte byggas fler parkeringar utan förbättra kollektivtrafiken. I själva verket borde det byggas hus på många existerande parkeringar. Exempelvis längs med Mölndalsvägen, på Gibraltargatan, norr om Första Långgatan och Masthuggstorget, i Klippan, på Backaplan, i Lundbyvass, på Lindholmen, i Gullbergsvass, i Marieholm och på många andra ställen.

Jag tycker inte något av de hus som förekommer på GP:s lista över hus om kan rivas egentligen behöver bevaras. Möjligtvis med undantag av verkstan och båtbyggeriet i Masthugget (på en av långgatorna) och självklart med undantag av husen på Bangatan. Självklart är jag mot all rivning som innebär att bostadshus ersätts med anläggningar som gynnar bilismen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • halkabalka

    Och så har snart 3 färdiga hotell torn utan parkeringar, det ser man överallt i stan, nyare gys ochlokaer men inga parkeringar under, ja det fantastiskt vad dem tänker mycket på att tänka lite…