Fisk Seafood

1940 grundades Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf av ett antal personer från Snæfellsnes (där orten Grundarfjörður ligger), 1955 grundades Fiskiðja Sauðárkróks hf av Kaupfélag Skagfirðinga ocsh staden Sauðárkrókur, 1968 grundades Skagstrendingur hf av invånarna på orten och Skjöldur hf av ett antal personer i Skagafjörður. Samma år grundade staden Sauðárkrókur, Kaupfélag Skagfirðinga, Skjöldur hf och Fiskiðja Sauðárkróks hf företaget Útgerðarfélag Skagfirðinga.

Fiskiðja Sauðárkróks, Hraðfrystihús Grundarfjarðar, Útgerðarfélag Skagfirðinga and Skjöldur gick 1989 samman och bildade Skagfirðingur som 1995 bytte namn till Fiskiðjan Skagfirðingur. 10 år senare blev detta företag Fisk Seafood Ehf efter att ha köpt upp Skagstrendingur hf:

Þann 1.janúar 2005 sameinaðist Skagstrendingur hf. Fiskiðjunni Skagfirðingi hf. og var nafni félagsins breytt í FISK Seafood , en í janúar 2004 keypti FISK eignarhaldsfélag, sem var í 50% eigu Fiskiðjunnar Skagfirðings hf, allt hlutafé í Skagstrendingi hf

Företaget fiskar främst torsk, större kungsfisk (uer), kolja, sej, hälleflundra och räkor i isländska farvatten och i Barents hav. Man äger 5 fiskebåtar, de tre frystrålarna Arnar HU 1 på 1 854 ton, Malmey SK 1 på 1 470 ton och Örvar SK 2 på 1 243 ton samt trålarna Klakkur SK 5 på 745 ton och Farsæll SH 30 på 237 ton. Man driver också fiskodlingar och  fiskberedningsindustri som tar hand om fisken och räkorna. Företaget har omkring 300 anställda.

Utöver det är man också delägare i flera företag som bland annat fångar och behandlar sjögurkor (RG) och en räkbearbetningfabrik (Holmadrangur).

Intressant?
Läs mer: Islandsbloggen, MBL,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!