8 års fängelse för hedersrelaterat mord i Landskrona

Lunds tingsrätt har idag dömt en 17-årig till åtta års fängelse för mordet på den 19-åriga kvinna som dödades i Landskrona i april 2012. Tingsrätten fann att mannen var skyldig till mordet och att motivet till gärningen var att återupprätta familjens heder.

Den 23 april 2012 mördades en 19-årig kvinna brutalt i sitt hem. Polis och ambulans kom till kvinnans lägenhet efter att hennes bror ringt SOS Alarm. Brodern greps på platsen kort efter att polisen påträffat kvinnan avliden i lägenheten och han åtalades senare för mord. Brodern har förnekat brott och förklarat att en okänd gärningsman trängt sig in i lägenheten och dödat kvinnan. Tingsrätten har, mot bakgrund av den omfattande brottsplatsutredning som utförts, gjort bedömningen att den historia som brodern presenterat inte är trovärdig och att det istället är bevisat att det var han själv som utförde gärningen. Avgörande för tingsrättens bedömning har förutom all teknisk bevisning också varit åklagarens utredning om hur brodern ringt flera telefonsamtal och skickat sms innan han larmade SOS.

För fällande dom i brottmål krävs att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till på något annat sätt än det som åklagaren har påstått. Den bevisning som presenterats från åklagaren är dock så övertygande att man kan bortse från den förklaring som brodern lämnat om att en okänd maskerad man skulle ha utfört dådet. Här kan t.ex. nämnas att Statens Kriminaltekniska Laboratorium uttalat att stänk på broderns kläder extremt starkt talar för att de uppkommit vid våld mot henne, säger lagmannen Ralf G Larsson.

Tingsrätten har i domen förklarat att det är utrett att motivet till brottet varit att återupprätta familjens heder. Enligt tingsrättens bedömning har det genom utredningen i målet framkommit att brodern under en längre tid varit hotfull mot sin syster och mot personer i hennes bekantskapskrets. Tingsrätten anser att gärningen har präglats av särskild hänsynslöshet och pekar på att hedersmotiv till mord är en omständighet som bidrar till att gärningen, vid en sammantagen bedömning, har bedömts så allvarlig att den för en vuxen person skulle ha medfört livstids fängelse.

Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande framgår att mannen varken vid tidpunkten för gärningen eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning. Med hänsyn till att gärningen varit så allvarlig har tingsrätten funnit att straffet trots gärningsmannens unga ålder inte kan bli annat än ett långt fängelsestraff; detta har bestämts till åtta år. Det är ett mycket långt straff för en sån ung person och ett hårt straff. Det är ovanligt att 17-åringar överhuvudtaget döms till fängelse. Frågan är om det ens är vettigt i ett sånt här allvarligt fall. Det kommer knappast att gör den unge personerna väl , utan snarare ont. Risken för återfall i brott, för fortsatt brottslighet ökar när man får fängelsestraff.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements