Baltlanta

Baltlanta (Baltic Atlant Shipping) är ett litauiskt fiskeriföretag med ett dotterbolag på Kanarieöarna, Spanien. Dotterbolaget heter Baltic Atlant Shipping SL. Bägge företagen grundades 1996 och Baltlanta är Litauens största fiskeriföretag såväl som en av landets största redare.

Företaget uppger på sin hemsida att en lång rad fiskebåtar ägnar sig åt fiske för företaget. Fiskebåtarna är Apuokas på 2 537 ton, Aras I på 4 378 ton, Atlant på 117 ton, Balandis på 5 953 ton, Baltik på 117 ton, Irvinga på 4 407 ton, Kovas på 5 955 ton, Rytas på 117 ton, Sakalas I på 3 879 ton och Vilnis på 117 ton. Alla de större båtarna är frystrålare.

Av de nämnda båtarna äger man Apuokas, Balandis, Irvinga och Kovas som är registrerade i Litauen samt Aras I och Sakalas I som är hemmahörande på Comorerna. Atlant, Baltik, Rytas och Vilnis är fyra mindre trålare som fiskar i Östersjön och hör hemma i Litauen. Oklart vem som är ägare, men sannolikt är det Baltatlant själva eller nåt dotterbolag. Atlant ska inte förväxlas med en större båt med samma namn som ägs av företaget Starfish på ön Sakhalin i Ryssland.  Flera av de båtar som idag är flaggade i Litauen har tidigare varit flaggade på Comorerna.

På hemsidan för den spanska dotterbolaget finns inte de små båtarna med och alla båtar uppges vara hemmahörande i Litauen. Något som inte stämmer med internationella register. Där uppges också att Sakalas I inte används för fiske utan för frystransporter i likhet med fiskebåten Vyturus på 3 879 ton. Den sistnämnda båten verkar dock inte finnas längre, gick i slutet under namnet Taboga och var inte alls på 3 879 ton utan på 4 045 ton. Den var registrerad på Comorerna innan den skrotades. Den på samma sida nämnda Kiras I på 3 981 ton är sannolikt också skrotad. Det är sannolikt att uppgiften på den spanska hemsidan inte är med verkligheten överensstämmande även när det gäller Sakalas I. Den fiskar förmodligen och hör hemma på Comorerna. På den spanska hemsidan finns ockå Captain G. Koval på 3 879 ton upptagen som en av företagets fiskebåtar. Den är förmodligen inte längre aktiv som fiskebåt, eventuellt skrotad.

På den litauiska hemsidan finns också Garnys på 4 407 ton och Erelis på 206 ton nämnda.

Utöver fiskeflottan äger och bemannar Baltlanta också ett antal kylfartyg. Fiskeflottan fiskar förutom i Östersjön huvudsakligen utanför Västafrikas kust (Marocko, Västsahara, Mauretanien), men förmodligen också i Indiska Oceanen och Stilla Havet då Irvinga för närvarande tycks befinna sig vid Nya Zeeland. När det gäller fisket i Atlanten handlar det idag förmodligen mest om mauretanska vatten då EU inte har något avtal med Marocko. De båtar som är registrerade på Comorerna kan dock fiska i marockanska och västsahariska vatten på enskilda avtal med Marocko. Mellan 2010 och 2012 fiskade Baltlantas båtar med olagliga licenseri Senegal:

Four Lithuanian flagged trawlers were given illegal authorizations between 2010 and 2012: the Irvinga, the Kovas,  the Balandis and the Aras I. The Irvinga and the Kovas, in particular, are repeat offenders in terms of fishing in prohibited zone.

According to our information, in 2011 the European Commission launched an investigation and informed Lithuanian authorities about the illegal situation of the specific vessels.

In the meantime, however, the Aras I was still benefitting from the EU umbrella, gaining access to Mauritanian waters: It is included on the list of vessels58 operating within the framework of the 2012 EU-Mauritania Protocol, that is to say enjoying some fishing rights largely subsidized by the EU.

Enligt Greenpeace har alltså Baltlantas båtar regelmässig gjort sig skyldiga till olagligt fiske

Företaget äger också ett varv i Litauen, Laivite, underhållsbolaget Mauribalt i Mauretanien och en del fiskbearbetningsindustrier. Totalt har företaget omkring 2 000 anställda inklusive dotterbolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Ett svar på “Baltlanta”

Kommentarer är stängda.