Ökad apotekskoncentration

Del 8 av 9 i serien Vårdprofitörerna

Nyligen köptes Medstop av Oriola-KD. Oriola-KD ägde redan innan köpet apotekskedjan Kronans Droghandel som var Sveriges näst största privata apotekskedja. Med köpte av Medstop blev företaget nästan lika stort som det största apoteksföretaget, Hjärtat. Men inte länge. För igår kunde vi läsa att Apotek Hjärtat köpt Vårdapoteket.

Genom köpet stärker Apotek Hjärtat sin ställning som Sveriges största privata apotekskedja genom att förvärva Vårdapoteket med 27 apotek och med en omsättning på 2 miljarder kronor. Tillsammans har de båda apotekskedjorna över 300 apotek och en omsättning på drygt 9 miljarder kronor. Antalet anställda är närmare 2 500.

– Förvärvet av Vårdapoteket är mycket positivt för Apotek Hjärtat och passar väl in i vår tillväxtstrategi. Genom tillgången till Vårdapotekets vårdnära lägen och kompetenta medarbetare stärker vi ytterligare vår tillgänglighet och service till kunderna, säger Anders Nyberg, VD för Apotek Hjärtat.

Vårdapoteket består av 27 apotek belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Apoteken, som kompletterar Apotek Hjärtats apoteksnät, kommer samtliga att drivas vidare.

Vårdapoteket försörjer också sjuk- och hälsovården i flera regioner och landsting, liksom ett antal privata vårdgivare, med läkemedel och farmaceutiska tjänster. Apotek Hjärtat har ambitionen att fortsätta utveckla denna verksamhetsgren.

– Vårdapoteket har varit framgångsrika i flera upphandlingar och lyckats mycket bra med att bygga sin verksamhet inom vård och omsorg. Förvärvet innebär att Apotek Hjärtat på allvar tar klivet in på denna marknad, säger Anders Nyberg.

Affären väntas vara slutförd under andra kvartalet, varefter integreringen av de 27 apoteken kan påbörjas. Efter förvärvet har Apotek Hjärtat 303 apotek med en sammanlagd omsättning på cirka 9 miljarder kronor.

Säljare är Priveq Investment och Investor Growth Capital (Wallenberg), två riskkapitalbolag. Hjärtat ägs för sin del av riskkapitalbolaget Altor (Harald Mix).

Genom dessa två affärer har apoteksmarknaden snabbt förvandlats till ett oligopol som tre privata apotekskedjor, Hjärtat, Kronan-Medstop och Doc Morris tillsammans med statliga Apoteket totalt dominerar. Ett enda företag, Oriola-KD försörjer huvuddelen av de apotekskedjor som finns, Kronans Droghandel, Doc Morris, Apoteksgruppen, Medstop och Vårdapoteket med läkemedel och annat. De har anmälts till konkurrensverket för att ge sina egna apotek bättre priser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Privat apoteksfusion skapar marknadskoncentrationProcuritas – vårdprofitör i skatteparadis >>
Advertisements