Brobygge mellan kropp och själ

InförlivandenBoktips
Införlivanden
Clarence Crafoord
Natur och kultur
ISBN: 9789127085282

Brobygge mellan kropp och själ

Som (pro)feminist störs jag av betoningen av mor-barn-relationen (pappa då?) i psykoanalytikern Clarence Crafoords intressanta bok ”Införlivanden – Om den utvecklande dialogens betingelser”. Och att hålla fast vid Freuds gamla penisavund verkar förlegat.

Men Freud pekade också fram mot en integration av psykoanalys och biologiska perspektiv på människans själsliv. Och på den vägen går Crafoord vidare i ett spännande brobygge till neurofysiologi och evolutionsteori. En slags neuropsykoanalys som övervinner förlegade motsättningar mellan psykoanalytisk och biologisk människosyn. Mellan piller och prat så att säga.

Crafoords grundtema är hur människan utvecklas i dialog med andra (jfr Buber), hur hon ständigt söker bekräftelse hos sina medmänniskor.  Vilket visar människan som social varelse. Hos vilken känslan är minst lika viktig som förnuftet.

Även kollektivt kan detta tillämpas, menar Crafoord. I samhället, kulturen, demokratin, nationen pågår en dialog mellan folket och ledarna, vilka söker ömsesidig bekräftelse.

Det vi upplever och känner sätter konkreta fysiobiokemiska spår i hjärnan. Det vi har i hjärnan (som varierar individuellt) påverkar vad vi känner. Därför kan det vara bra att kombinera terapi och medicinering, anser Crafoord. Holistisk integration alltså.

Ande och materia. Kropp och själ. Biologi och kultur. Samhällsvetenskap och naturvetenskap. På allt fler ämnesområden börjar denna kontraproduktiva klyfta att övervinnas (med vänstern och samhällsvetarna som konservativa bakåtsträvare). ”Införlivanden” är en mycket läsvärd pionjärbok i sin brobyggargärning.

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements