Huliganer använder inte mer droger än andra unga

30% av alla avstängda fotbollshuliganer har också dömts för narkotika- eller dopningsbrott. Hur stor andel av alla fotbollshuliganer som använt narkotika förtäljer inte DN:s artiklar om huliganer. Men låt oss utgå från att fler än 30% av de avstängda har använt narkotika och färre än 30% av de som inte blivit avstängda har använt knark i någon form. Så kanske är det ungefär 30% av alla fotbollshuliganer som använt knark. En mycket osäker siffra måste man säga. Medelåldern på avstängda fotbollshuliganer är 25 år.

Hur stor andel av befolkningen mellan 15 och 35 år som använt narkotika har jag ingen koll på. Men i årskurs två på gymnasiet har 20 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna (huliganer är oftast inte flickor/kvinnor) använt narkotika någon gång (82% har prövat alkohol). Sannolikt är det en högre andel bland ungdomar och unga vuxna i hela åldersgruppen 15-35. Skillnaden mellan andelen huliganer och andelen i befolkningen som prövat narkotika förefaller faktiskt vara ganska liten.

Drogerna (vilket ju framförallt handlar om hasch/marijuana) har knappast något med huliganernas våld att göra. Om vi inte räknar alkohol. Alkoholens samband med våld är välbelagd. Fanns inte alkohol i det svenska samhället skulle brottsligheten och våldet i Sverige minska kraftigt. Hasch/marijuana (cannabis) har väl troligen också ett visst samband med våld. Det omvända mot alkohol. Cannabisbruk minskar med all sannolikhet en persons benägenhet att använda våld.

De som är avstängda fotbollshuliganer har däremot dömts för brott i betydligt större utsträckning än andra ungdomar. 25% av de avstängda fotbollshuliganerna har dömts för misshandel. En del av det bör vara huliganrelaterat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements