Strukturella problem kan inte lösas med individuella lösningar – maten

Många debattörer i klimatfrågan och veganer, varav många är vänsteraktivister, tror att man kan lösa klimatproblemen genom att lägga om kosten. Enligt dem är det stora klimatproblemet att vi äter nötkött eller att vi äter kött överhuvudtaget. Om vi bara lät bli det skulle allt bli bra. Det är naturligtvis rena tramset.

Det stora problemet när det gäller klimatet är användningen av fossila bränslen. Huvuddelen av detta används till trafiken, till transporter av människor och saker. Att äta mindre nötkött påverkar enbart situationen marginellt. Dessutom tyder forskning på att det inte handlar om kött eller nötkött i sig utan om hur vi producerar nötkött. Produktionen av nötkött, kött och andra livsmedel kan dessutom knappast ändras genom individuella val.

Det handlar istället strukturella problem som mycket låga löner i länder där man dessutom producerar mat och andra produkter för export istället för till sig själva. Det är strukturella problem där livsmedel transporteras kors och tvärs i världen för att kunna utnyttja den billigaste arbetskraften och de lägsta skatterna. Det är strukturella problem som att djur föds upp på foder istället för på utomhusbete och inget annat. Foder som odlas på mark där annat skulle kunna odlas. Det är strukturella problem med stordrift som tvingar fram konstiga transporter och innebär noll och ingen kontroll över livsmedlens ursprung och kvalitet. Sådant kan inte lösas med individuella val utan kräver politiska beslut.

För en miljövänligt och klimatvänlig livsmedelsproduktion krävs att olika delar av världen odlar och föder upp sina egna livsmedel, att huvuddelen av livsmedlen, inklusive fisk och kött produceras och konsumeras lokalt, att transporterna minskar (inklusive inköpsresorna för konsument), att man använder mer naturgödsel och mindre handelsgödsel (konstgödsel). Det är inget vi kan förändra genom individuella val utan kräver politiska beslut. Att kräva att folk på individnivå ändrar sin kost för klimatets skulle, slutar använda bil för klimatets skull är att göra politik till moral. Dessutom fungerar det inte.

Vidare måste  för livsmedelshandeln måste förändras så att storköpen som kräver individuella bilresor försvinner och att vi istället kan handla livsmedel på gångavstånd från våra bostäder. Det kan inte lösas genom individuella val. Individuella lösningar och val löser inte strukturella problem. Hur livsmedel produceras och konsumeras kräver politisk beslut och ekonomisk styrning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

 

Advertisements