Hells Angels i hetluften

Tidigare har 15 medlemmar i Hells Angels MC och Red & White Crew dömts för medverkan i överfallet på Svineri MC och deras familjefest utanför Kalmar. I hovrätten har 11 av 15 personer frikänts. Från början åtalades 19 personer men fyra frikändes i tingsrätten. Total prövades 17 i hovrätten. Av dessa friades 13.

De fyra kvarvarande har fällts för att de gemensamt och i samförstånd gjort sig skyldiga till grov misshandel, egenmäktigt förfarande och skadegörelse. De fick 4 års fängelse vardera.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten inte ansett att den tekniska bevisning i form av blodspår på kläder räckt för att binda de frikända till något brott. Ingen gärningsman har kunnat pekas ut av offren och hovrätten anser inte att brottet är organiserad brottslighet på det sätt som tingsrätten ansåg:

Hovrätten har funnit att den bevisning åklagaren åberopat inte räckt till för att fälla fler än fyra av de åtalade. Skälet härtill är följande. I målet har ingen kunnat peka ut någon gärningsman. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av teknisk bevisning i form av blodspår. Den omständigheten att flera av de frikända befunnit sig på platsen har inte ansetts räcka för att fälla dem vare sig som gärningsmän eller som medhjälpare. Hovrätten har i motsats till tingsrätten inte funnit att brottsligheten utövats i organiserad form i den mening som avses med bestämmelsen om organiserad brottslighet i brottsbalken. Slutligen har hovrätten funnit att den grova misshandeln varit av så allvarlig beskaffenhet att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fyra år.

Utan att ha läst domen och följt rättegången tycker jag nog att hovrättens dom är konstig. De som hade blodstänk på kläderna måste ju rimligtvis ha varit närvarande vid den misshandel som skedde. Det är uppenbart att Hells Angels och deras vänner i Red & White Crew inte var bjudna på familjefesten som Svineri MC ordnade. Då tycker jag nog man kan säga att alla de misstänkta var där för att bråka. Så även om ingen kan pekas ut för att ha deltagit i misshandeln så känns det som om de borde ha kunnat dömas. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning.

Männen från Hells Angels och Red & White Crew var bara oskyldiga som råkade bli vittnen till misshandel på en fest dit de inte var bjudna. I den allmänna villervallan fick de också blod på sig. Resonemanget känns inte trovärdigt.

Det är inte bara domen i målet kring överfallet på Svineri MC som placerat Hells Nagels på löpsedlarna idag utan även ett bråk på en exekutiv auktion i Örebro som gällde en fastighet i Karlstad.. På auktionen skulle en fastighet som tidigare hyrts av Hells Angels säljas. Medlemmar i Hells Angels hotade enligt media en presumtiv köpare, Karlstads kommuns representant, på platsen. När polisen ingrep utbröt ett tumult och två personer är gripna som misstänkta för bl.a. våld mot tjänsteman.

Efter polisingripandet kunde budgivningen på fastigheten fortsätta. Två presumtiva köpare, Karlstads kommun och Solstadens motorsport trissade upp priset till över 3 miljoner. Solstadens Motorsport representerades av en man i Hells Angels-väst. Kommunen vann i slutänden budgivningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements