Märkliga affärerna fortsätter i Amarant, Alluvia och IGE Resources

Del 5 av 10 i serien GKL och Amarant

På en extra bolagsstämma i IGE Resources den 25 april bemyndigades styrelsen i IGE att besluta om nyemission av 50 miljoner nya aktier för bolagets pågående förvärv av Ghana Gold från Alluvia Mining. Detta beslut har lett till att de mindre aktieägarna lämnat in en stämning i Stockholms tingsrätt.

Såväl Alluvia Mining som IGE Resources kontrolleras av bolaget Amarant Mining så det handlar om en internaffär. Men en märklig sådan. För det handlar om nästan 10 gånger mer pengar än hela omsättningen i IGE som år 2011 en omsättning på 5,8 miljoner kronor. Trots att det i anslutning till förvärvet beslutades att förvärvet skulle underställas IGE:s bolagsstämma för godkännande betalade den nya styrelsen omgående ut 50 miljoner kronor till Alluvia Mining. Denna utbetalning innebar att IGE i princip helt tömdes på kapital. De mindre aktieägarna samt företagets revisor reagerade starkt på utbetalningen till Alluvia Mining. Revisorn, Birgitta Gustafsson på KPMG, avgick den 22 mars på grund av affären.

Styrelsen i IGE Resources har kritiserats av en oberoende undersökning gjord av Advokatfirman Westermark & Anjou:

Advokatfirman presenterade slutsatserna av sin granskning av IGE Resources och affären med Alluvia Mining på stämman. Advokaterna kallades in efter att KPMG avgått och polisanmält bolaget.Granskningen kritiserar styrelsen på flera punkter:- Styrelsen i IGE Resources har haft bristfälligt material vid köpet av Ghana Gold.- Det förekommer jävsituation gentemot flera av styrelseledamöterna i IGE Resources.

– Styrelsens förslag är utan påvisbar nytta för IGE Resources aktieägare.
– Förskottssbetalningen är gjord utan fullgod säkerhet.
– Köpet är gjort utan att fullgod finansiering för faktisk utvinning finns.
– Styrelsen har handlat oaktsamt.
– Den särskilda granskningen har inte konstaterat brottsliga handlingar, men har heller inte uteslutit att sådant förfarande har förekommit.

Förutom den externa rapporten har också Ekobrottsmyndigheten EBM) inlett en förundersökning om brott i IGE Resources baserad på en anmälan från KPMG. Amarant Mining blev så sent som i december 2012 huvudägare i IGE Resources och därefter har de märkliga affärer som bolagen i Amarantgruppen, kring företagare som Johan Ulander och Lars Guldstrand, också börjat ske i IGE Resources. I samband med den märkliga affären mellan IGE Resources och Alluvia Mining så avgick ett par styrelseledamöter från styrelsen i IGE Resources. Det handlar om ledamöter som inte har något samband med Ulander och Guldstrand, Hans Lindroth och Ulrik Jansson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Auriant Mining och Michail MalyarenkoIGE Resources – inga gruvor blir av >>
Advertisements