Det radikala Göteborg

Både vänsterpartiet och miljöpartiet har mycket större stöd i Göteborg än i landet som helhet. För vänsterpartiet gäller att de har stöd av 12% i den senaste opinionsundersökningen som genomförts av Västnytt, P4 Göteborg och Demoskop. Sen valet 2010 är det en ökning med cirka 5%. Någon motsvarande ökning finns inte på riksplanet.

Även miljöpartiet är med ett stöd på 15% i Göteborg klart större än vad partiet är på riksplanet. Även miljöpartiet har ökat sen förra valet, med cirka 5% de också. Samtidigt har socialdemokraterna backat 4%, från 29 till 25%. Något som ger partiet ett svagare stöd i Göteborg än i landet som helhet. För högerextremisterna, fascisterna i sverigedemokraterna går det  betydligt sämre än i övriga Sverige. Ingen ökning i opinionen överhuvudtaget sen förra valet. Centern har bara stöd av 1% och kristdemokraterna av 3%.

Sammantaget ger detta en bild av Göteborg som är klart radikalare än landet som helhet och med en opinion som är klart till vänster med ett stabilt övertag för de tre så kallat rödgröna partierna med 52% av stödet i opinionsundersökning. En ökning med hela 6% sen valet 2010. Trängselavgiftsdebatten tycks inte ha påverkat opinionsläget alls eller så har den gynnat de tydliga ja-partierna.

Man kan fråga sig varför opinionen i Göteborg ser ut på det vis den gör. Det finns sannolikt flera faktorer. Staden är en industristad, en arbetarstad där de största arbetsplatserna (inkl. Mölndal) är två bilfabriker, en läkemedelsindustri, tre sjukhus, en försvarsmaterieltillverkare och en kullagerfabrik. Vidare finns det många arbeten inom transportsektorn inklusive Nordens största hamn och livsmedelssektorn med ett stort mejeri och ett stort bageri. Detta påverkar säkerligen opinionen i radikal riktning.

Förekomsten av tre relativt stora utomparlamentariska vänsterpartier påverkar säkert också opinionen i radikal riktning. En aktiv antirasistiskt rörelse under 2000-talet har tvingat bort nazistiska våldsverkare från gatorna och har en ständig press på sverigedemokraterna (SD) som har svårt att framträda öppet i staden. Att SD i Göteborg läng har dominerats av en uttalat fascistisk falang har gjort det lättare att utdefiniera partiet som därför inte kunnat växa.

Göteborg är också en stor studentstad. Något som sannolikt också kan påverka opinionen i radikal riktning. Kanske är det detta som avspeglas i det kraftiga stöder för miljöpartiet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements