Förslag om en separat myndighet för att granska polisen

Idag utreds polisers misstänkta brott av kollegor inom samma poliskår, ofta på samma polismyndighet där den eller de misstänkta arbetar. Formellt leds dock utredningar om poliser misstänkta brott av en åklagare, men det är inte de som gör jobbet. Detta för med sig flera problem. Det är svårt att utreda folk man känner och har arbetat med, risken är mycket stor att utredningen blir dålig. Dåliga utredningar av polisers misstänkta brott finns det faktiskt alltför många. Även om utredningen faktiskt varit bra innebär det ändå att den kan ifrågasättas. Framförallt om förundersökningen läggs ner på grund av brist på bevis etc.

Rättssäkerheten blir helt enkelt lidande när polisen utreder sina egna kollegors misstänkta brott. Polisen trovärdighet blir också mindre vilket inte är bra då polisen måste vara trovärdig, folk måste ha förtroende för polisen för att de ska kunna fullgöra sitt arbete på ett bra sätt.

Därför är det välkommet att polisorganisationskommittén har för avsikt att presentera ett förslag om en separat myndighet som ska granska polisen:

Polisorganisationskommittén föreslår därför idag att en självständig myndighet som utövar tillsyn över den nya polisorganisationen inrättas. Tillsynen ska syfta till att granska att polisen själva följer den demokratiska rättsstatens regelverk. Polisverksamhetens befogenheter att avvisa, avlägsna, tillfälligt omhänderta eller gripa en person begränsar den enskildes fri- och rättigheter i vår grundlag. Ingripandena medges bara om det finns stöd i lagen och därmed ett tydligt regelverk som ett fristående granskningsorgan har till uppgift att säkra vid tillsynen av polisens verksamhet.

För att förslaget ska ha någon som helst betydelse krävs förstås att det inte bara är en granskningsmyndighet, utan en utredande myndighet med möjlighet att enskilda poliser åtalas. Utredningar bör som nu ledas av en åklagare. Enbart en granskningsmyndighet är inte nog och som det låter i ovanstående citat kan det mycket väl vara det som kommittén föreslår. Det räcker inte på långa vägar. Om förslaget innebär en utredande myndighet som ska utreda poliser misstänkta brott så innebär det att rättssäkerheten stärks och att förtroendet för polisen på sikt kanske kan öka.

Förslaget, om det innebär ett polisers brott ska utredas av myndigheten, betyder dock inte att fler poliser med nödvändighet kommer att fällas, det innebär inte att fel inte kommer att begås. Men det innebär med all sannolikhet bättre och trovärdigare utredningar av polisers misstänkta brott. På sikt kan det innebära ett stärkt förtroende för polisen och rättsväsendet. Något som är bra för ett samhälle.

Om förslaget bara innebär en granskningsmyndighet och inte en utredande myndighet innebär det i praktiken faktiskt ingenting.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements