Könsbiologiskt skyttegravskrig

TokfeminismenBoktips
Tokfeminismen
Birgitta Kurtén-Lindberg
Timbro
ISBN: 9789175664422

Könsbiologiskt skyttegravskrig

Så tröttsamt detta fastlåsta ställningskrig om könsrollers ursprung i arv/biologi eller miljö/kultur. Den officiellt dominerande likhetsfeminismen kopplar jämställdhet och demokrati med tanken på att könsskillnaderna enbart är sociala förtryckskonstruktioner (genus). Oppositionen mot detta synsätt, som här i högerförlaget Timbros ”Tokfeminismen”, kopplar samman medfödda skillnader med kvinnans större ansvar för barnen – i slutändan: Åter till spisen.

Båda sidor har fel. Verklighetens fakta är en sak (ÄR). Värderingarnas åsikter om hur vårt land Sverige som demokrati&nation&samhälle bör fungera en annan (BÖR). Även om man skulle kunna bevisa bortom all tvivel att det finns genetiska beteendeskillnader mellan könen innebär det ingalunda att lika rättigheter är fel.

”Tokfeminismen” hamnar dock i den vanliga feltanken att naturligt (naturens ÄR) är bra (kulturens BÖR). Men i naturen förekommer naturliga beteenden som innebär att artsfränder (inklusive människor) misshandlar, våldtar, dödar och kannibaliserar varandra. Naturligt ja, men bra? Naturliga katter plågar möss, bakterier ger fasansfulla sjukdomar, parasiter äter plågsamt upp sina värddjur inifrån. Naturligt ja, men bra?

”Tokfeminismen” skildrar de allt starkare skälen&fakta att sätta sin tilltro till evolutionspsykologiska (sociobiologiska) förklaringar till (en del av) människans beteende. Inklusive genetiska beteendeskillnader mellan könen. Jag har inga problem med det, och instämmer också i påståendet att barn behöver fler och mer vuxenkontakter.

Men även om det är sant att män är mer aggressiva och konkurrensinriktade, vilket gör att de ”naturligen” eftersträvar maktpositioner. Och även om det är riktigt att kvinnor är mer barn- och relationsinriktade, vilket gör dem ”naturligt” mer vårdande. Så är inte detta automatiskt ”bra” och eftersträvansvärt.

Den felaktiga kopplingen gör dock ”Tokfeminismen”. Författarinnan ser det som ”naturligt” och därmed ”bra” att kvinnor tar huvudansvaret för barn och hem ”under några år”. Men det kommer oundvikligen att göra kvinnor till ekonomiska och politiska B-medborgare för hela livet. Utan bar(n)last satsar ju män mer, tänker arbetsköparna.

Därför är detta en reaktionär och kvinnofientlig bok. Varför bygga tryggare hem för barnen (en bra sak) till priset av att reducera kvinnan till en andra klassens samhällsmedborgare? Varför inte leta en vinn-vinn-lösning som gynnar både kvinnor och barn?

Naturen må viska i oss, men vi är inte dess slavar. Via vår kultur och vår fria politiska vilja kan vi själva bestämma. Jag tror att även majoriteten av männen vill ha ett samhälle där kvinnan är jämställd kamrat OCH barnen (i motsats till nu) välkomna och behövda. Låt oss bygga det.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, Friktion, Smedjan, FemPers, Axess, Blaskan,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements