Tryggare i grannskapet med mc-gäng?

Det menar tidningen Payback att en studie faktiskt bevisar. Problemet är att studien inte alls visar något sådant. Studien visar att det verkar finns en tendens till minskat antal anmälda brott om ett mc-gäng etablerat sig på en ort eller i ett grannskap. Anmälda brott när det gäller tillgreppsbrott är i stort sett detsamma som antalet verklige brott. De flest anmäls nämligen då det är nödvändigt för att ska att få ut sina försäkringspengar. När det gäller våldsbrott är saken en annan. Där anmäls bara en del av det verkliga antalet brott. Mörkertalet (skillnaden mellan verkligt antal brott och anmält antal brott) är stort för vissa brott som exempelvis våldtäkt och misshandelsbrott av mindre allvarlig art.

Eftersom antalet anmälningar av tillgreppsbrott minskar när ett kriminellt mc-gäng etablerat sig på en ort eller en stadsdel så finns det sannolikt ett samband. Hur detta samband ser ut är mer oklart. Kanske är det så att inbrottstjuvar undviker att göra inbrott i närheten av ett mc-gängs hus eller lokal då man rädd för att råka göra inbrott hos gänget eller nån gängmedlem. Kanske är det så att antalet brott inte alls minskar men att man inte anmäler av risk att stöta sig med de man tror kan vara skyldiga. Mc-gängsmedlemmar. Ingen vet egentligen hur det ligger till utom att det tycks bli en minskning av vissa typer av brottslighet när kriminella gäng flyttar in eller dominerar ett område.

Organsierad brottslighet vill ofta inte ha olika typer av synliga brott som kan innebära ökad polisnärvaro och motivera polisingripanden mot dem. De har alltså en anledning att se till att brottsligehten i närområdet minskar för att skydda sina investeringar i allvarlig och mer lönsam brottslighet. Narkotika, utpressning, indrivning, större godsstölder och större rån.

Kriminella gäng, inklusive kriminella mc-gäng, kan alltså innebära minskad brottslighet (verklig och/eller anmäld) men det fisnn egentligen inget som visar att detta skulle innebära en större trygghet för invånarna i området. Rädslan för diverse småbrott kan istället ersättas av rädsla för gänget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

PS. Payback är en organisation och tidning som har till syfte att på olika sätt företräda bikerintressen. Man delar inte uppfattningen om att det finns kriminella mc-gäng. Jag delar inte Paybacks uppfattning men inte heller den uppfattning som gör gällande att enbart medlemsskap i nåt av de gäng som anses vara kriminella mc-gäng är fog nog för godtyckliga polisingripanden även utan brottsmisstanke. Min uppfattning är att det finns kriminella mc-gäng, i betydelsen att flertalet av dess medlemmar gör eller har gjort sig skyldiga till brott. Jag menar att medlemsskap i en sådan klubb inte innebär att den enskilde individen per automatik är brottsling eller kriminell. Inte heller är det min uppfattning att det enda syfte med organisationen är att begå eller att gynna brott även om det tycks var vanligt i de så kallade kriminella mc-gängen.

Powered by Qumana

Advertisements