Byggnads AB Konstruktör

Byggnads AB Konstruktör var ett gävleföretag som grundades 1914. Sannolikt av en grupp byggnadsingenjörer. Från början leddes det av byggnadsingenjören J. F. Hjorth. Kring 1940 hade företaget ungefär 300 anställda.

1972 ägdes Konstruktör av Gustaf Harrbäck, Bengt Rahm, Bertil Österlund, Erik Andersson och Rune Bergström.  I alla fall tre av dessa satt i styrelsen året därefter, Rune Bergström som var VD, Gustaf Harrström och Erik  Andersson. 1974 hade företaget 840 anställda. Året därfter tycks det ha sålts till BPA som står som ägare via dotterbolaget Byggfackens Central AB år 1976.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana