Associerade stater

Associerade stater är självständiga stater som frivilligt anknutit sig (associerat sig) till ett större land. Det större landet sköter ofta utrikespolitik och försvar. I vissa fall har det mindre landet också tillgång till sociala välfärdsprogram och liknande i det större landet. Formellt associerade länder finns det 5 stycken i världen. 3 stycken är associerade till USA, det är Marshallöarna, Mikronesiska Federationen och Palau. Två stycken, Cooköarna och Niue är associerade till Nya Zeeland.

1935-1946 var också Filippinerna en med USA associerad stat. Tatarstan var åren 1990-2000 en med Ryssland associerad stat och det är Abchazien och Transnistrien idag. Enligt dem själva i alla fall. Även Sydossetien kan nog räknas som ett sådant land. Det bör nog även Nagorno-Karabach som kan anses associerat med Armenien.

Från 1967 och en tid framöver hade Storbritannien 6 associerade stater; Antigua (1967–1981), Dominica (1967–1978), Grenada (1967–1974), Saint Kitts-Nevis-Anguilla (1967–1983), Saint Lucia (1967–1979), and Saint Vincent (1969–1979). Av dessa är alla självständiga stater idag, förutom Anguilla som är ett brittiskt översjöiskt territorium.

Sikkim och Bhutan hade båda ett liknande förhållande till Indien. Sikkim under åren 1947-75 och Bhutan 1949-2007.

Utöver redan nämnda stater finns ett flertal andra länder som kan sägas ha en liknande status där ett annat land eller flera andra länder sköter försvar och utrikespolitik. De norska associerade områdena, Grönland och Färöarna i förhållande till Danmark, Andorra i förhållande till Frankrike och Spanien, Monaco i förhållande till Frankrike, Liechtenstein i förhållande till Schweiz, San Marino och Vatikanstaten med Italien, Kiribati med Australien och Nya Zeeland, Nauru med Australien och Samoa med Nya Zeeland.

Puerto Rico är också en stat med ett liknande förhållande till USA. 2012 röstade dock invånarna på Puerto Rico för att bli en fullvärdig delstat i USA.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana