Fler vilda djur bra för klimat och biologisk mångfald

Det menar en grupp forskare på SLU som skrivit en debattartikel i SVD om frågan. De menar att fler vilda djur skapar möjlighet till småskalighet inom jordbruk och fiske. Det ger möjlighet att komma ifrån det nuvarande jordbrukets monokulturer, ger möjlighet till att äta miljövänligare då viltkött är miljö- och klimatvänligt osv. Det gynnar dessutom den biologiska mångfalden:

Vilt och fisk skapar möjligheter för småskalighet, vilket utgör en allt mindre del i det övergripande areella brukandet. Jakt, fiske, eko- och matturism. En kräfta går att sälja tre gånger: fiske, tillagning och förtäring. Det ger människor möjligheter att diversifiera sina lantbruksverksamheter. Samtidigt skulle alltså en sådan utveckling främja den biologiska mångfalden, som tidigare burits av det småskaliga och lågintensiva brukandet. Ett vildsvin plöjer, sår och gödslar, och kan sedan säljas tre gånger, precis som en kräfta.

Forskarna talar sig varma för kustfiske istället för pelagiskt storfiske (industriellt fiske som de skriver, något som egentligen inte förekommer i Sverige). Problemet med det är att det är vid kusterna som fisken i princip är utrotad, det är framförallt kustfiskare som använder bottentrål som skadar den biologiska mångfalden i Sverige genom att skada bottnarna osv. Det finns alternativa fiskemetoder för havskräfta och bottenlevande fisk, men inte för räka. För att få till ett framtida kustfiske av nån större storlek måste fiskstammarna öka och det kan ta 50 år eller mer. Säljakt för föda, skinn och annat kan kanske tills vidare också bidra till att kustbefolkning har möjlighet att överleva på mer småskaligt fiske. Idag finns ingen tradition att äta säl och hantera regelbunden säljakt. Det är något som måste återskapas.

En stor del av industrifisket och det pelagiska utsjöfisket går ut på att fiska för att tillverka fiskmjöl och foder till fiskodlingar och köttdjursuppfödning inklusive kycklingfarmer. Det är ett orimligt resursslöseri. Istället borde uppfiskad fisk användas till mat direkt. Fungerar inte fiskodlingar utan sådant foder så odlas nog fel fiskarter. Köttdjur borde i huvudsak födas upp ekologiskt, dvs på naturbete större delen av året. Det innebär att detta kött blir lika bra miljö- och  klimatmässigt som viltkött.

När det gäller jakt så borde vi kunna äta och jaga mer vildsvin. Problemet är att man inte kan slakta dem direkt så som man kan med en del andra djur. Vildsvin måste hanteras av slakterier som kan kontrollera att köttet är fritt från trikiner om jag förstått det hela rätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements