Södertörns högskola ska utbilda poliser

Södertörns högskolaRikspolischef Bengt Svenson har idag fattat beslut om att förlägga polisprogrammet som en uppdragsutbildning vid Södertörns högskola.

Rikspolisstyrelsen fick i december 2012 ett regeringsuppdrag att utveckla grundutbildningen till polis genom att bl.a. förlägga polisprogrammet vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen. Polishögskolan har berett ärendet. Förutom Södertörns högskola har även Mälardalens högskola och Uppsala universitet deltagit i processen.

– Alla tre högskolor som har varit med i processen har goda förutsättningar att bedriva polisprogrammet. Vi har valt Södertörns högskola eftersom de har presenterat den bästa helhetslösningen för polisprogrammet och kan därigenom skapa mest mervärde till polisen, säger Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan.

Motiveringen till att förlägga utbildningen vid en högskola är att utbildningen vinner på att integreras i en akademisk miljö med närhet till forskning och andra vetenskapliga discipliner. Goda erfarenheter finns från de polisprogram som bedrivs vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.

Södertörns högskola ansvarar för ämneslärare där bland annat kriminologi, juridik, beteendevetenskap och akutsjukvård ingår i polisutbildningen. När det gäller polislärare kommer Polisen att medverka i rekryteringen till Södertörns högskola på samma sätt som idag görs för polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.

– Nu ska vi diskutera med Södertörns högskola om hur processen för uppstart av polisprogrammet ska ske. Vi har idag 650 studenter i Solna och övergången kommer att ske successivt för att säkerställa att Södertörns högskola får goda förutsättningar för att bedriva utbildningen. Målsättningen är att den första omgången polisstudenter startar våren 2015, avslutar Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan.

PolishögskolanPolisprogrammet som idag finns på Polishögskolan i Solna kommer att avvecklas. Polishögskolan blir istället beställare och utvärderare av polisutbildningen vid de tre högskolor i Sverige som hädanefter kommer att ha polisutbildning.

Svensson/Polisen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements