PISA visar på Björklunds misslyckande

Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca

PISA-undersökningen, som publicerats idag, visar återigen på försämringar i resultat bland svenska skolelever. De elever som har sämst förutsättningar halkar efter allt mer och denna grupp blir också allt större. Det är ett resultat av ökad segregation av skolan som en följd av privatiseringar och avregleringar.

Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, Rossana Dinamarca, anser att man nu måste satsa på fler lärare.

– Utvecklingen är oerhört allvarlig, och det här visar återigen att situationen under utbildningsminister Björklund bara förvärras, säger Rossana Dinamarca.

– Vad vi behöver nu är en politik för ökad likvärdighet och betydligt mer resurser till skolan.

– Vi föreslår att man avsätter pengar i statsbudgeten för 6000 fler lärare i skolan. Med fler lärare kan varje elev, framförallt de med störst behov, få ett bättre stöd än idag.
PISA visar att bristen på likvärdighet i skolan blir allt tydligare.

– Man segregerar elever alltmer. Vi vill sätta stopp vinstintresset i skolan eftersom det spelar stor roll för att sortera eleverna på olika skolor, men vi vill också satsa en särskild skolmiljard riktad till de skolor där eleverna har störst behov av ökat stöd. Även denna satsning handlar självklart framförallt om lärare, säger Rossana Dinamarca.

Det är också uppenbart att den så kallade friskolereformen som skapat en mängd privatskolor i Sverige är en bidragande orsak till svenska elevers fallande resultat i PISA-undersökningarna. Friskolereformen är ett kolossalt fiasko, det råder ingen tvekan om det.

Svensson/Vänsterpartiet

Intressant?
Mer: Anders RomelsjöMartin Moberg,Ola Möller,Röda Malmö, AnnarkiaAlliansfritt Sverige1,2,3
Media: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Skanskan, NSK, LT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Henrik1

    Ja det behövs fler lärare .Men frågan är mer komplex än det. Tyvärr så är kvalitén på många av de lärarstudenter som pluggar idag för låg utbildningsmässigt. Arbetslösheten i kombination med låga antagningspoäng har gjort att fler och fler med bristfälliga förkunskaper har antagits till lärarbildningarna. Skall det anställas 6000 lärare till så måste avhoppade lärare lockas tillbaka till yrket. Då behövs arbetssituationen och löneläget förbättras.
    När det gäller resultaten i PISA undersökningen så är det inte bara de svagaste eleverna som halkar efter resten av OECD. Utan även också de allra bästa. En nedgång över hela linjen – eller med andra ord ett totalt misslyckande för Björklund.

    • Vi är överens som att det är mer komplext.

  • Pingback: En skola i fritt fall? | Annarkia()