Kvotbaroner – resultatet av ITQ i fisket

ITQ betyder individuella överförbara kvoter. Det betyder i sin tur att fiskare får köpa och sälja individuella kvoter som i praktiken är vad man kan kalla nyttjanderätter gällande gemensamma resurser. I Danmark finns detta i nästan allt fiske. I Sverige finns det i det pelagiska fisket. Resultatet har överallt där det införts inneburit minskad överkapacitet i fiskeflottan, färre fiskeriföretag och koncentration till ett fåtal större fiskeriföretag.

Så har det blivit i det pelagiska svenska fisket och i det danska fisket, framförallt i det pelagiska fisket också där. Dessa dominerande företag, fiskebåtar och fiskarfamiljer brukar kallas kvotbaroner. I Danmark handlar det om 9 båtar och i Sverige om 10 betydligt mindre båtar. 2 av de danska båtarna ägs av svenska familjer.

De nio danska båtarna är:

S 349 Gitte Henning, Kjeldsen
HG 265 Asbjørn, Magnusen
HG 333 Isafold, Jensen m.fl.
L 303 Ariadne, Bolt
HG 264 Ruth, Madsen m.fl.
E 349 Cattleya, Pedersen
E 532 Rockall, Johansson
HG 62 Beinur, Tindskard
S 144 Themis, Ryberg

De 10 svenska är:

GG 204 Tor-ön, Ahlström
GG 207 Torland, Ahlström
GG 203 Ginneton, Claesson
GG 778 Lövön, Arvidsson
GG 764 Astrid, Johansson
GG 438 Clipperton, Backman
GG 229 Bristol, Jansson
GG 158 Sunnanland, Axelsson
GG 206 Ahlma, Ahlström och Magnusson
GG 218 Västfjord, Gustavsson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements