Kvotbaroner – resultatet av ITQ i fisket

ITQ betyder individuella överförbara kvoter. Det betyder i sin tur att fiskare får köpa och sälja individuella kvoter som i praktiken är vad man kan kalla nyttjanderätter gällande gemensamma resurser. I Danmark finns detta i nästan allt fiske. I Sverige Läs mer…

Advertisements

Klassdefinitioner – borgarklassen

Del 4 av 5 i serien Klass och klassamhälle

Del 4 av 5 i serien Klass och klassamhälleBorgarklassen har alltid varit en liten minoritet av befolkningen. En grupp så liten att den och dess numerär är svår att fånga genom folkräkningar och socialstatistik. Therborn skriver så här i sin Läs mer…