Svenskarnas del i slavhandeln

Antalet svenskar som deltog direkt i slavhandeln med svarta från Afrika till plantager i Amerika var förhållandevis få. För att inte säga mycket få. Den svenska kolonin S:t Barths spelade dock periodvis en större roll. Men de sätt som svenskar främst tjänade pengar på slavhandeln var helt andra. Några familjer som profiterade på slavhandeln var ArfwedsonReimers och af Ugglas.

Export av sill var en av de stora sakerna. Sillexporten under sillperioden gick i mycket stor utsträckning till slavplantager i Västindien, antingen direkt eller indirekt via England. På denna export gjorde en del svenska handelshus och handelsmän stora pengar. Ett av de handelshus som gjorde det var Christian Arfvidson. Även järnexporten hade ett visst samband med slavhandeln. Järn användes som betalning i Västafrika vid inköp av slavar från slavexportörer i riket Dahomey.

Även import till Sverige spelade stor roll. Importen av socker tog fart vid denna tid. Sockret producerades på slavplantager i Västindien. Svenska handelsmän gjorde mycket stora vinster på denna import och vidareförädling. Några exempel är familjerna Sahlgren, Carnegie, von Jacobson och Magnus.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements