Sjuksköterskelönerna – kollektiv kamp lönar sig

De sjuksköterskestudenter som drog i gång kampanjen ”Inte under 24000” gjorde nåt mycket bra. Dels har ingångslönerna höjts för sjuksköterskor, dels har de visat att kollektiv kamp lönar sig. Hela 86,7 procent av Stockholms nyutexaminerade sjuksköterskor som börjat jobba under våren 2014 fick en ingångslön på över 24 000 kronor i månaden.

Av alla deltagare i en undersökning genomförd av kampanjen ”Inte under 24 000” har 51,1 procent fått en ingångslön på över 25 000 kronor i månaden. Detta kan jämföras med avgångsklasserna höstterminen 2013, då bara 29 procent fick en ingångslön på över 25 000 kronor.

Nationellt har det av olika anledningar varit svårt att samla tillförlitlig statistik men ”Inte under 24 000-rörelsen” i Norrköping påvisar med sina mätbara siffror att lönerna även stiger i andra delar av landet. Från Norrköpings avgångsklass 2014 fick 82 procent en ingångslön över 24 000 kronor.

Flertalet av de nyutexamnierade sjuksköterskorna tar anställning inom olika landsting.

– Den lönepolicy som landstingen i Sverige använder sig av går inte längre att se på annat sätt än löjeväckande. Ska landstingen med sin samhällsviktiga funktion inom akutvården fortsätta vara en fungerande arbetsplats med god arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor där vi som yrkesverksamma och blivande sjuksköterskor ska kunna fullfölja Hälso- och sjukvårdslagen krävs det nyanställningar med rimliga ingångslöner, säger Martin Höjman, talesperson för Inte under 24 000 i Stockholm.

Till alla landsting runt om i Sverige ger vi detta besked:

Se det som en självklarhet med rimliga löner inom detta kvinnodominerade yrke. Då kommer vi att skapa en fungerande vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet där vi har möjligheten att följa Hälso- och sjukvårdslagen och prioritera efter de etiska principerna.

Vi fortsätter vår kamp för en rimlig ingångslön som inte är under 25 000 kronor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements