Fällande domar för 28 av 32 i stort lönegarantiärende

32 personer stod åtalade för att ha missbrukat systemet med den statliga lönegarantin och lurat till sig sammanlagt 9 miljoner kronor. Malmö tingsrätt dömer de två huvudgärningsmännen till fyra år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri. Ytterligare tre personer får fängelse eller samhällstjänst för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri och 23 av de 27 påstått anställda döms för bedrägeri av normalgraden, det vill säga för egen brottslighet.

– Det finns tre kategorier gärningsmän, de som stått för brottsupplägget och organiserat bedrägerierna, de som hjälpt till och på olika sätt hittat och anlitat påstått anställda samt de påstått anställda. Tingsrätten delar min bedömning, att kategori ett och två har gjort sig skyldiga till grova bedrägerier eller medhjälp därtill. Däremot anser tingsrätten att de påstått anställda ej har begått grova bedrägerier tillsammans och i samförstånd med övriga gärningsmän, trots att de insett att fler än de själva varit med på bedrägerierna som påstått anställda, säger kammaråklagare Björn Rosenlöf vid Ekobrottsmyndigheten.

Lönegarantibedrägerierna gick ut på att konkursförvaltare för fem aktiebolag vilseleddes att bevilja statlig lönegarantier, trots att det inte bedrivits någon verksamhet i bolagen. Bokföring saknades eller var mycket bristfällig för den period då lönegarantigrundande arbete ska ha utförs och bolagen har inte heller redovisat omsättning för den perioden.

Tingsrätten satte ned kostnadsräkningar avseende nedlagd arbetstid för åtta advokater eftersom de ansetts oskäliga. Detta efter att åklagaren kommit in med ett yttrande där han menar att det är anmärkningsvärt att advokaterna begär så stora ersättningar.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements