Ändrade planer för Västlänken ger rivningar på Liseberg

Från början var det tänkt att Örgrytevägen skulle grävas upp mellan motorvägen och Korsvägen för att lägga Västlänken under gatan i en så kallad cut-and-covertunnel. Detta skulle medfört mycket kraftiga störningar för biltrafik och kollektivtrafik i Göteborg. Därför har planerna ändrats så att Västlänken kommer att gå under Liseberg istället och så mycket som möjligt i berg. Något som innebär att flera byggnader på Lisebergsområdet behöver rivas, många för att senare byggas upp igen. Det är inte första gången det sker med Lisebergs byggnader. En av de byggnader som kommer att behöva rivas är huvudrestaurangen, kan egentligen ingen förlust för någon. Lisbergs landeribyggnad, det nuvarande världshuset ska dock inte behöva monetras ner. Det är en av de äldsta byggnaderna inne på Lisebergsområdet.

En fin byggnad som inte ligger inte på Liseberg som troligen måste monteras ner för att senare monteras upp igen på grund av bygget av Västlänken är Johannebergs landeri vid Korsvägen. Huvuddelen av den nuvarande huvudbyggnaden är från slutet på 1800-talet, men gården har legat på platsen sen 1700-talet. Det utseende som gården har idag fick den dock sannolikt på 1920-talet. Vissa delar av landeriet är från denna tid, däribland det så kallade annexet som byggdes 1923 för Jubileumsutställningen räkning. Om landeriet monteras ner för senare uppsättning igen är det inte första gången det sker, då det enligt uppgift ska ha skett även tidigare.. 1985 brann landeribyggnaden och en omfattande restaurering genomfördes.

Johannebergs landeri

Johannebergs landeri

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements